Název: Kombinace výstupů rozpoznávačů založených na odlišných principech
Další názvy: Combination of recognizers based on different approaches
Autoři: Chýlek, Adam
Vedoucí práce/školitel: Švec, Jan
Oponent: Ircing, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7428
Klíčová slova: konečné automaty;detekce klíčových frází;klasifikace;OpenFst
Klíčová slova v dalším jazyce: finite state automata;spoken term detection;classification;OpenFst
Abstrakt: Tato práce se zabývá kombinací fonémových mřížek a slovních gramatik, které může být využito pro porozumění v hlasových dialozích prostřednictvím detekce klíčových slov nebo též pro vyhledávání v archivech mluvené řeči. Metody zvolené pro dosažení tohoto cíle staví na teorii vážených konečných automatů a v práci jsou uplatněny též metody strojového učení pro klasifikaci. Je diskutován vliv některých parametrů strojového učení (např. velikosti trénovací množiny) na kvalitu detekce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis discusses a combination of phoneme lattices and word grammars that can be used for understanding of spoken language via spoken term detection or for searching in audio archives. The methods chosen to reach this goal are based on the theory of finite state machines together with methods used in machine learning for classification. Discussed are also the effects of some of the parameters important in the field of machine learning (e.g. the size of training set) on the quality of detection.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
prace.pdfPlný text práce757,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
chylek-v.pdfPosudek vedoucího práce318,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
chylek-o.pdfPosudek oponenta práce353,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
chylek-p.pdfPrůběh obhajoby práce155,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7428

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.