Title: Kombinace výstupů rozpoznávačů založených na odlišných principech
Other Titles: Combination of recognizers based on different approaches
Authors: Chýlek, Adam
Advisor: Švec, Jan
Referee: Ircing, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7428
Keywords: konečné automaty;detekce klíčových frází;klasifikace;OpenFst
Keywords in different language: finite state automata;spoken term detection;classification;OpenFst
Abstract: Tato práce se zabývá kombinací fonémových mřížek a slovních gramatik, které může být využito pro porozumění v hlasových dialozích prostřednictvím detekce klíčových slov nebo též pro vyhledávání v archivech mluvené řeči. Metody zvolené pro dosažení tohoto cíle staví na teorii vážených konečných automatů a v práci jsou uplatněny též metody strojového učení pro klasifikaci. Je diskutován vliv některých parametrů strojového učení (např. velikosti trénovací množiny) na kvalitu detekce.
Abstract in different language: This thesis discusses a combination of phoneme lattices and word grammars that can be used for understanding of spoken language via spoken term detection or for searching in audio archives. The methods chosen to reach this goal are based on the theory of finite state machines together with methods used in machine learning for classification. Discussed are also the effects of some of the parameters important in the field of machine learning (e.g. the size of training set) on the quality of detection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prace.pdfPlný text práce757,4 kBAdobe PDFView/Open
chylek-v.pdfPosudek vedoucího práce318,81 kBAdobe PDFView/Open
chylek-o.pdfPosudek oponenta práce353,92 kBAdobe PDFView/Open
chylek-p.pdfPrůběh obhajoby práce155,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.