Název: Prediktivní psaní textů
Další názvy: Predictive text typing
Autoři: Salajka, Petr
Vedoucí práce/školitel: Šmídl, Luboš
Oponent: Švec, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7436
Klíčová slova: jazykové modelování;n-gramové modely;prediktivní psaní textu;vážené konečné automaty;WebSocket
Klíčová slova v dalším jazyce: language modelling;n-gram models;predictive text input;weighted finite state automata;WebSocket
Abstrakt: Diplomová práce zkoumá možnosti jazykového modelování, metody statistické analýzy a modelování jazyka obecně jako prostředku pro prediktivní psaní textu. Jejím cílem je vytvořit aplikaci navrhující vždy další možná slova tak, aby mohla být žádaná věta zadána co nejrychleji a co nejefektivněji a následně převedena na řeč. Díky možnosti provozu aplikace na lehkých mobilních zařízeních by se mohla stát užitečnou pomůckou pro lidi s řečovým handicapem.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis examines possibilities of language modeling, methods of statistical analysis and language modeling in general as a means for predictive text writing. Its aim is to create an application proposing words suitable for completing a typed sentence as quickly and efficiently as possible and convert it into speech. The application can be run on lightweight mobile devices and so could become a useful tool for people with speech disabilities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_salajka.pdfPlný text práce803,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
salajka-v.pdfPosudek vedoucího práce302,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
salajka-o.pdfPosudek oponenta práce298,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
salajka-p.pdfPrůběh obhajoby práce118,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7436

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.