Title: Způsoby provozování uzlů elektrických sítí
Other Titles: Ways of earthing zero point operation of electrial networks
Authors: Jílek, David
Advisor: Noháčová, Lucie
Referee: Šafařík, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7446
Keywords: síť s přímo uzemněným bodem;síť s izolovaným bodem;síť s nepřímo uzemněným bodem;Petersenova tlumivka;uzemňovací odporník;zemní spojení;jednofázový zkrat;kompenzace;poruchový proud;elektrizační soustava;přenosová soustava;distribuční soustava;pracovní uzel;transformátor;vinutí
Keywords in different language: network with directly earthed point;network with isolated point;network with indirectly earthed point;Petersen-suppressor;earthing resistor;earth fault;one-phase-short-circuit;compensation;fault current;electricity system;transmission system;distribution system;operational node;transformer;winding
Abstract: V této práci jsem rozebral, popsal a zhodnotil aktuálně používané druhy provozování uzlů distribuční soustavy elektrické energie v ČR. Podrobněji jsem se přitom zaměřil na hladinu vysokého napětí a zde realizoval výpočty zemních poruch. Na základě výpočtů a získaných informací jsem provedl porovnání typů sítí z hlediska výhodnosti, velikosti poruch a spolehlivosti.
Abstract in different language: In this thesis, I analyzed, described and evaluated the currently used types of the transmission networks in the Czech Republic. Moreover, I focused on the high voltage level in more detail and here I performed the calculations of the single-phased earth faults. Thanks to the calculations and obtained information I made a comparison of the types of the transmission systems based on their advantage, size of the faults and reliability.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DavidJilek_DiplomovaPrace.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
047387_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce404,76 kBAdobe PDFView/Open
047387_oponent.pdfPosudek oponenta práce272,94 kBAdobe PDFView/Open
047387_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.