Název: Diagnostický systém pro hodnocení teflonových trubek
Další názvy: Diagnostic system for evaluation of PTFE tubes
Autoři: Šmídl, Jan
Vedoucí práce/školitel: Mentlík, Václav
Novák, Petr
Oponent: Kučerová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7454
Klíčová slova: PTFE;chlazení elektrických strojů;mechanické zkoušky
Klíčová slova v dalším jazyce: PTFE;cooling of electric machines;mechanic exams
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku teflonových trubek pro použití k přivedení chladící vody do statoru velkých elektrických strojů. Tyto trubky jsou vyráběny dvěma technologiemi a tato práce porovnává jejich elektrické a mechanické vlastnosti. Práce také popisuje výrobu jednotlivými technologiemi a vlastnosti samotného PTFE.
Abstrakt v dalším jazyce: Set up these is focused on issue of PTFE tubes for using in powerful electric machines for getting cooling water to this. These tubes are made two technologies and this thesis compare their electric and mechanic properties. Thesis also describes production individually technologies and properties of PTFE.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SMIDL_JAN_E11N0169P_.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053628_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053628_oponent.pdfPosudek oponenta práce380,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053628_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7454

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.