Title: Elektronické monitorování včelstva
Other Titles: Electronic beekeeping monitoring
Authors: Hadač, Radovan
Advisor: Koucký, Václav
Referee: Kozák, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7457
Keywords: úlová váha;ATMega32;měření hmotnosti;měření teploty;archivace dat na paměťovou kartu;měření vlhkosti
Keywords in different language: hive weight;ATMega32;measuring of weight;temperature measurement;archiving of data to memory card;humidity measurement
Abstract: Diplomová práce se zabývá popisem chování včel během roku a systémy monitorování včelstva dostupných na trhu. Hlavní částí práce je pak návrh vlastního systému pro monitorování včelstva umožňujícího měřit hmotnost včelích úlů několikrát během dne. S měřením hmotnosti se také ukládá teplota a vlhkost okolního prostředí. V práci jsou popsaná zvolená čidla a jejich implementace do celkového systému a dále je řešena komunikace s uživatelem, která je realizována pomocí SMS zpráv nebo připojením systému pro monitorování včelstva k počítači.
Abstract in different language: The master theses describes a behaviour of bees during a year and bee colony monitoring systems available on the market. The main part of the thesis is a suggestion of own system for bee colony monitoring which allowes to measure the weight of beehives several times during a day. The temperature and humidity of ambient is also saved together with measuring of weight.The thesis describes selected sensors and their implementation into the overall system. Further it deals with communication between a user and the bee colony monitoring system which is realized by using SMS or connection to the computer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Radovan Hadac E11N0009P.pdfPlný text práce13,98 MBAdobe PDFView/Open
053631_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,22 kBAdobe PDFView/Open
053631_oponent.pdfPosudek oponenta práce367,65 kBAdobe PDFView/Open
053631_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce229,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.