Název: Elektronické monitorování včelstva
Další názvy: Electronic beekeeping monitoring
Autoři: Hadač, Radovan
Vedoucí práce/školitel: Koucký, Václav
Oponent: Kozák, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7457
Klíčová slova: úlová váha;ATMega32;měření hmotnosti;měření teploty;archivace dat na paměťovou kartu;měření vlhkosti
Klíčová slova v dalším jazyce: hive weight;ATMega32;measuring of weight;temperature measurement;archiving of data to memory card;humidity measurement
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá popisem chování včel během roku a systémy monitorování včelstva dostupných na trhu. Hlavní částí práce je pak návrh vlastního systému pro monitorování včelstva umožňujícího měřit hmotnost včelích úlů několikrát během dne. S měřením hmotnosti se také ukládá teplota a vlhkost okolního prostředí. V práci jsou popsaná zvolená čidla a jejich implementace do celkového systému a dále je řešena komunikace s uživatelem, která je realizována pomocí SMS zpráv nebo připojením systému pro monitorování včelstva k počítači.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses describes a behaviour of bees during a year and bee colony monitoring systems available on the market. The main part of the thesis is a suggestion of own system for bee colony monitoring which allowes to measure the weight of beehives several times during a day. The temperature and humidity of ambient is also saved together with measuring of weight.The thesis describes selected sensors and their implementation into the overall system. Further it deals with communication between a user and the bee colony monitoring system which is realized by using SMS or connection to the computer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Radovan Hadac E11N0009P.pdfPlný text práce13,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053631_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053631_oponent.pdfPosudek oponenta práce367,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053631_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce229,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7457

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.