Název: Kompozitní materiály s plnivy na bázi polyanilinu
Další názvy: Composite materials with polyaniline based fillers
Autoři: Laštovka, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Vik, Robert
Oponent: Řeboun, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7461
Klíčová slova: kompozit;kompozitní materiály;polymerní matrice;vodivá plniva;polyanilin;perkolační teorie;vodivé polymery
Klíčová slova v dalším jazyce: composite;composite materials;polymer matrix;conductive fillers;polyaniline;percolation theory;conductive polymers
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na kompozitní materiály s plnivy na bázi polyanilinu. Především se jedná o vytvoření kompozitního matriálu a zjištění změny chování v závislosti na obsahu plniva na bázi polyanilinu v polymerní matrici a následné změření sledovaných vlastností. První část práce popisuje teorii spojenou s kompozitními materiály a druhá část se věnuje praktické části od vytvoření vzorku až po jejich měření.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis is concerned with the composite materials with fillers based on polyaniline. This work is mainly focused on composite material preparation, changes in its behavior depending on concentration of polyaniline filler and measurement of prepared samples. First part contains theory connected to composite materials and second part is focused on samples preparation and their measurement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Lastovka.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053636_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce352,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O_Lastovka.pdfPosudek oponenta práce661,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053636_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7461

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.