Název: Materiál na bázi celulózy jako diagnostický indikátor stavu energetických celků
Další názvy: Cellulose based materials as a diagnostic indicator of state of energetic systems
Autoři: Holan, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Prosr, Pavel
Oponent: Trnka, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7462
Klíčová slova: celulóza;buničina;organické izolanty;pevnost v tahu;infračervená spektroskopie;FT-IR
Klíčová slova v dalším jazyce: cellulose;organic insulating materials;the tensile strength;infrared spectroscopy;FT-IR
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na materiály na bázi celulózy a jejich užití v elektrotechnických aplikacích. V první části je popsána výroba celulózy, její vlastnosti a jednotlivé využití v elektrotechnice. Druhá část je věnována degradačním mechanismům a metodám vhodným pro diagnostiku materiálů na bázi celulózy. Praktická část je zaměřena na měření dodaných vzorků metodou infračervené spektroskopie, mechanickými zkouškami pevnosti v tahu a vyhodnocení těchto metod.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on cellulose-based materials and their use in electrical engineering applications. The first part describes the production of cellulose, its properties and various applications in electrical engineering. The second part is devoted to degradation of mechanisms and methods appropriate for diagnostic materials based on cellulose. The practical part is focused on measurements of samples supplied by infrared spectroscopy, mechanic tensile strength tests and evaluation of these methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Material na bazi celulozy jako diagnosticky indikator stavu energetickych celku.pdfPlný text práce9,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053637_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053637_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053637_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7462

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.