Title: Materiál na bázi celulózy jako diagnostický indikátor stavu energetických celků
Other Titles: Cellulose based materials as a diagnostic indicator of state of energetic systems
Authors: Holan, Jiří
Advisor: Prosr, Pavel
Referee: Trnka, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7462
Keywords: celulóza;buničina;organické izolanty;pevnost v tahu;infračervená spektroskopie;FT-IR
Keywords in different language: cellulose;organic insulating materials;the tensile strength;infrared spectroscopy;FT-IR
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na materiály na bázi celulózy a jejich užití v elektrotechnických aplikacích. V první části je popsána výroba celulózy, její vlastnosti a jednotlivé využití v elektrotechnice. Druhá část je věnována degradačním mechanismům a metodám vhodným pro diagnostiku materiálů na bázi celulózy. Praktická část je zaměřena na měření dodaných vzorků metodou infračervené spektroskopie, mechanickými zkouškami pevnosti v tahu a vyhodnocení těchto metod.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on cellulose-based materials and their use in electrical engineering applications. The first part describes the production of cellulose, its properties and various applications in electrical engineering. The second part is devoted to degradation of mechanisms and methods appropriate for diagnostic materials based on cellulose. The practical part is focused on measurements of samples supplied by infrared spectroscopy, mechanic tensile strength tests and evaluation of these methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Material na bazi celulozy jako diagnosticky indikator stavu energetickych celku.pdfPlný text práce9,21 MBAdobe PDFView/Open
053637_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,92 kBAdobe PDFView/Open
053637_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,16 kBAdobe PDFView/Open
053637_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7462

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.