Title: Mechanismus částečných výbojů v izolačních kapalinách
Other Titles: Partial discharges mechanism in insulating fluids
Authors: Grubr, Tomáš
Advisor: Pihera, Josef
Referee: Trnka, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7463
Keywords: částečné výboje;výbojová činnost;degradační mechanismus;izolační kapaliny
Keywords in different language: partial discharge;partial discharge activities;degradation mechanism;insulating liquids
Abstract: Tato práce je zaměřena na problematiku výbojové činnosti v izolačních kapalinách. Jsou zde popsány vlivy výbojové činnosti na tento systém. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části.První část se zaměřuje na vznik a popis částečných výbojů obecně. V druhé části jsou popsány kapalné izolanty, které jsou používané v oblasti energetických zařízení a jejich výbojová činnost. Třetí část je věnována ověření a vlivu výbojové činnosti na kapalný izolační systém a odzkoušení měřicím přístrojem. V poslední čtvrté kapitole jsou uvedeny příklady použití a vyhodnocení částečných výbojů.
Abstract in different language: This thesis deals with partial discharge activities in insulation liquid system. There are described effects of discharge activities on this system. Thesis is divided into four main parts. The first part deals with generation partial discharge and described them. The second chapter describes the liquid insulating system, which are used in energy equipment and their discharge activity. The third chapter deals with verification activities and the influence of liquid insulation system and their testing. The last chapter described examples of the use and testing of partial discharges.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2013 Tomas Grubr.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
053638_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,37 kBAdobe PDFView/Open
053638_oponent.pdfPosudek oponenta práce316,45 kBAdobe PDFView/Open
053638_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7463

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.