Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMühlbacher, Jan
dc.contributor.authorŠvarc, Jiří
dc.contributor.refereeBenešová, Hana
dc.date.accepted2013-05-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:57Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:57Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-09
dc.identifier53643
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7468
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce specifikuje školní prostory, učebny a tělocvičnu na základní škole v Karlových Varech Tuhnicích z hlediska návrhu elektrické osvětlovací soustavy. Nejprve je provedeno měření stávajícího osvětlení, dále pak je projektován technický návrh, a to ve čtyřech různých variantách. Následně je v práci popsán projekt vzájemného porovnání projektovaných návrhů a vypracovaná ekonomická a energetická bilance celkově navržené soustavy.cs
dc.format60 s., 11 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectosvětlovací soustavacs
dc.subjectměření osvětlenícs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectekonomická bilancecs
dc.titleNávrh osvětlovací soustavycs
dc.title.alternativeDesigning of a lighting systemsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis technical graduation theses specifies school premises, classrooms and gym at the elementary school in Karlovy Vary Tuhnice from the view of designing of electrical lighting system. There is realized measuring of present lighting, then there is projected new designing at four different versions in this thesis. This project describes mutual comparison of all projected propositions and there is prepared economic and energetic balance of final designed system.en
dc.subject.translatedlighting systemen
dc.subject.translatedmeasuring of lightingen
dc.subject.translatedtechnical documenten
dc.subject.translateddesignen
dc.subject.translatedeconomic balanceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_DP_Svarc_2013.pdfPlný text práce4,87 MBAdobe PDFView/Open
053643_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,69 kBAdobe PDFView/Open
053643_oponent.pdfPosudek oponenta práce579,88 kBAdobe PDFView/Open
053643_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce191 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.