Název: Návrh regulace vytápění rodinného domu s vytápěním na tuhá paliva
Další názvy: Proposal of heater control one-family house with heating on stiff competition firing
Autoři: Vild, Jan
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Zbyněk
Oponent: Holý, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7470
Klíčová slova: vytápění;ekvitermní regulace;termostatický ventil;tuhá paliva;kotel;radiátor;rozvody topné vody
Klíčová slova v dalším jazyce: heating;equithermal regulation;thermostatic valve;solid fuel boiler;radiator;water heating systems
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem regulace vytápění rodinného domu, kde je využito kotle na tuhá paliva. Využitím moderního způsobu řízení vytápění je dosaženo hospodárného provozu vytápění v domě. S použitím ekologického paliva lze dosáhnout i ekologického provozu celého systému vytápění. Tato práce se dále zabývá problematikou a návrhem jednotlivých částí topné soustavy. Správně navržená topná soustava, u které je dodržován navržený způsob provozu přináší obyvatelům domu hospodárný a úsporný provoz při zachování jejich tepelné pohody.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the design of heating regulation of a house with a solid fuel heating. Using modern managing mode of heating is achieved by the efficient running of the heating in the house. With the use of environmentally friendly fuel can be attain ecological running of the heating system. This thesis continues with the problems of individual parts of the heating system and its design. Correctly designed heating system and the correct method of operation give the householders an economical and efficient running of the house in maintenance of their thermal comfort.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce17,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053645_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O_Vild.pdfPosudek oponenta práce566,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053645_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7470

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.