Title: Návrh regulace vytápění rodinného domu s vytápěním na tuhá paliva
Other Titles: Proposal of heater control one-family house with heating on stiff competition firing
Authors: Vild, Jan
Advisor: Martínek, Zbyněk
Referee: Holý, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7470
Keywords: vytápění;ekvitermní regulace;termostatický ventil;tuhá paliva;kotel;radiátor;rozvody topné vody
Keywords in different language: heating;equithermal regulation;thermostatic valve;solid fuel boiler;radiator;water heating systems
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem regulace vytápění rodinného domu, kde je využito kotle na tuhá paliva. Využitím moderního způsobu řízení vytápění je dosaženo hospodárného provozu vytápění v domě. S použitím ekologického paliva lze dosáhnout i ekologického provozu celého systému vytápění. Tato práce se dále zabývá problematikou a návrhem jednotlivých částí topné soustavy. Správně navržená topná soustava, u které je dodržován navržený způsob provozu přináší obyvatelům domu hospodárný a úsporný provoz při zachování jejich tepelné pohody.
Abstract in different language: This thesis deals with the design of heating regulation of a house with a solid fuel heating. Using modern managing mode of heating is achieved by the efficient running of the heating in the house. With the use of environmentally friendly fuel can be attain ecological running of the heating system. This thesis continues with the problems of individual parts of the heating system and its design. Correctly designed heating system and the correct method of operation give the householders an economical and efficient running of the house in maintenance of their thermal comfort.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce17,28 MBAdobe PDFView/Open
053645_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,03 kBAdobe PDFView/Open
O_Vild.pdfPosudek oponenta práce566,03 kBAdobe PDFView/Open
053645_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.