Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKožený, Jiří
dc.contributor.authorHeindl, Michal
dc.contributor.refereeRot, David
dc.date.accepted2013-05-30
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:58Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:58Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-07
dc.identifier53649
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7473
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na pochopení problematiky ohřevu vsázky elektromagnetickou indukcí pomocí studeného kelímku. Tato technologie se používá pro bezkontaktní tavení kovů. První část se zabývá teorií elektromagnetického vlnění. V dalšíčásti je shrnuta historie a princip tavení ve studeném kelímku. Podrobně je zde popsáno tavení elektricky vodivých a nevodivých materiálů. V následující kapitole je provedena simulace studeného kelímku v 2D softwaru specializovaného na fyzikální pole. V závěru práce je provedena úvaha na energetickou náročnost tavení a užití studeného kelímku v praxi.cs
dc.format57 s. (66 527 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectteorie indukčního ohřevucs
dc.subjectMaxwellovy rovnicecs
dc.subjectPoyntingův vektorcs
dc.subjectválcové vlněnícs
dc.subjectelektromagnetické vlněnícs
dc.subjectISMcs
dc.subjectstudený kelímekcs
dc.subjecttavení elektricky vodivých materiálůcs
dc.subjecttavení elektricky nevodivých materiálůcs
dc.subjectvitrifikace jaderného odpaducs
dc.subjectenergetická náročnostcs
dc.subjectužití v praxics
dc.titleOhřev vsázky elektromagnetickou indukcí ve "studeném kelímku"cs
dc.title.alternativeHeating of the workpiece with elmag. induction in cold crucibleen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented thesis is focused on the understanding of heating of the workpiece by electromagnetic induction using a cold crucible. This technology is used for contactless melting metals. First chapter deals with theory of electromagnetic waves. Next chapter summarizes history and principle of melting in cold crucible. In detail is here described melting of electric conductive and non-conductive materials. The simulation of cold crucible in 2D software specializing in field of physical was performed in the next chapter. In the end,an essay on energy intensity of melting and use in practice was performed.en
dc.subject.translatedtheory of induction heatingen
dc.subject.translatedMaxwell´s equationsen
dc.subject.translatedPoynting vectoren
dc.subject.translatedcylindrical radiationen
dc.subject.translatedelectromagnetic radiationen
dc.subject.translatedISMen
dc.subject.translatedcold crucibleen
dc.subject.translatedmelting of electrical conductive materialsen
dc.subject.translatedmelting of electrical non-conductive materialsen
dc.subject.translatedvitrification of nuclear wasteen
dc.subject.translatedenergy intensityen
dc.subject.translateduse in practiceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Michal Heindl.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
053649_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce408,61 kBAdobe PDFView/Open
053649_oponent.pdfPosudek oponenta práce388,94 kBAdobe PDFView/Open
053649_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.