Název: Optimalizace QMS podniku vyrábějícího elektronické součástky pro oblast průmyslové výroby a automotive
Další názvy: The QMS optimalization of the company producing the electronic components for industrial and automotive sphere
Autoři: Klouda, Josef
Vedoucí práce/školitel: Tůmová, Olga
Holota, Otto
Oponent: Kupka, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7474
Klíčová slova: metrologie;metrologický řád;ISO;normy;MSA
Klíčová slova v dalším jazyce: metrology;metrological order;ISO;norm;MSA
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá kvalitou měřicích systémů podniku vyrábějícího elektronické součástky pro oblast průmyslové výroby a automotive. Hlavním cílem práce bylo zajistit takovou kvalitu měřicích systémů podniku, aby podnik splňoval z hlediska metrologie normu ČSN ISO/TS 16949. K tomu měla dopomoci nově vytvořená směrnice metodiky analýzy měřicích systémů a především metrologický řád, vytvořený v souladu s platnými zákony ČR a výše zmíněnou normou. První část práce obsahuje teoreticky popsanou podstatu certifikace dle norem ISO, v druhé části nalezneme vytvořenou směrnici a metrologický řád spolu s vysvětlením jednotlivých kapitol a jejich účelu vzhledem k požadavkům normy a platných zákonů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the quality of the measurement systems in the company which produces the electronic components for the industrial manufacturing and the automotive. The main objective of this work was to provide such a distinction measuring systems to make the company fulfil the terms of metrology standard ČSN ISO/TS 16949. The newly developed direction of methodology of analysis the measuring systems and primarily the metrological order, created in accordance with the laws of the Czech Republic and the norm described above, should help with this goal. The first part of the work includes the essence of the certification according to the ISO standards in theory, in the second one we can find the created direction and the metrological order together with an explanation of each chapter and its purpose in relation to the requirements of the norm and the applicable laws.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_klouda.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053650_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053650_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053650_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7474

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.