Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŘeřicha, Tomáš
dc.contributor.authorHoulík, Jan
dc.contributor.refereeSoukup, Radek
dc.date.accepted2013-05-30
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:59Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:59Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-06
dc.identifier53654
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7478
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizaci výrobního procesu. V první části jsou teoreticky popsány metody a zásady pro řízení podnikových procesů. V části druhé je pak od přijetí objednávky až po samotnou expedici popsán a zmapován průběh výrobní zakázky přípravku pro střední díl karoserie autobusu NCR ve společnosti MBtech Bohemia s.r.o. v Plzni. Na závěr se práce zabývá možnými návrhy optimalizace této zakázky.cs
dc.format64 s., XIII s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectprocescs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectdodavatelcs
dc.subjectproduktcs
dc.subjectMRPcs
dc.subjectMRP IIcs
dc.subjectERPcs
dc.subjectOPTcs
dc.subjectJITcs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectštíhlé pracovištěcs
dc.subjectKaizencs
dc.subject5scs
dc.titleOptimalizace výrobního procesucs
dc.title.alternativeOptimization of the production processen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented diploma thesis is focused on the optimization of the production process. The first part of the diploma thesis describes the theoretical methods and principles for the management of the business processes. The second part of the thesis describes and maps the course of the production contract of an equipment from receipt of the order to the expedition for the middle part of the NCR bus body in the company MBtech Bohemia ltd in Pilsen. Conclusion covers the possible suggestions of optimization of this contract.en
dc.subject.translatedoptimizationen
dc.subject.translatedproductionen
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedsupplieren
dc.subject.translatedcustomeren
dc.subject.translatedproducten
dc.subject.translatedMRPen
dc.subject.translatedMRP IIen
dc.subject.translatedERPen
dc.subject.translatedOPTen
dc.subject.translatedJITen
dc.subject.translatedlean manufacturingen
dc.subject.translatedlean layouten
dc.subject.translatedKaizenen
dc.subject.translated5sen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Jan Houlik.pdfPlný text práce4,77 MBAdobe PDFView/Open
053654_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce364,14 kBAdobe PDFView/Open
053654_oponent.pdfPosudek oponenta práce487,36 kBAdobe PDFView/Open
053654_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.