Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMentlík, Václav
dc.contributor.authorSokol, Julius
dc.contributor.refereeKučerová, Eva
dc.date.accepted2013-05-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:31:09Z-
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:31:09Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier53662
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7484
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce popisuje výrobu a montáž statorového vinutí velkých točivých elektrických strojů se zaměřením na mezicívkové vložky v jejich čelech. Jsou v ní popsány nové možnosti přípravy mezicívkových vložek s použitím různým způsobem proimpregnovaného materiálu. V praktické části je stanoven diagnostický systém, který má za úkol prověřit elektrické vlastnosti těchto nových způsobů. Dále je v praktické části provedena zkouška nasákavost finetu.cs
dc.format58 s. (58 127 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53662-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectSynchronní generátorcs
dc.subjecttyčové vinutícs
dc.subjectmezizávitové vložkycs
dc.subjectresin-richcs
dc.subjectVPIcs
dc.subjectčástečné výbojecs
dc.subjectztrátový činitelcs
dc.subjectnasákavost finetucs
dc.titleTechnologické možnosti výztuh čel vinutí velkých točivých elektrických strojůcs
dc.title.alternativePossibilities of clamp application to the large electric rotary machine end turnsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe master thesis describes production and assembly of a stator winding of the large electric rotary machines with focus to winding clamps in their end turns. It describes new possibilities of a preparition of the winding clamps with use of differently impregnated material. Diagnostic system is done in the practical part. It is focused to verification of electrical properties of winding braces. Testing of finet absorbing power is done in the practical part too.en
dc.subject.translatedSynchronous generatoren
dc.subject.translatedrod windingen
dc.subject.translatedwinding clampsen
dc.subject.translatedresin-richen
dc.subject.translatedVPIen
dc.subject.translatedpartial dischargesen
dc.subject.translateddissipation factoren
dc.subject.translatedfinet absorbing poweren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sokol_Julius_DP.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFView/Open
053662_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,51 kBAdobe PDFView/Open
053662_oponent.pdfPosudek oponenta práce395,25 kBAdobe PDFView/Open
053662_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7484

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.