Název: Vyšetření permeability magnetických kapalin
Další názvy: Permeability of Magnetic Fluids Analysis
Autoři: Kubát, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Polcar, Petr
Oponent: Mayer, Daniel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7489
Klíčová slova: magnetická kapalina;ferokapalina;permeabilita;magnetické měření;rozptylové toky;numerická simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: magnetic fluid;ferrofluid;permeability;magnetic properties measurement;leakage flux;numeric simulation
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou měření permeability magnetických kapalin. V první části se zabývá charakteristikou magnetických kapalin, jejich členěním, složením, fyzikálními vlastnostmi, výrobou a jejich aplikacemi. Nejdůležitější vlastnosti magnetických kapalin jsou matematicky popsány. Jako důležitá vlastnost magnetických materiálů je zde popsána permeabilita. V druhé části je popsán návrh vlastní metody vyšetření permeability magnetických kapalin. Tato metoda je následně realizována pro vyšetření magnetizační křivky komerční magnetické kapaliny. Na základě výsledků je metoda zhodnocena.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with magnetic fluids problematics. This thesis describes magnetic fluid characteristic, composition, separation, physical properties, it´s production and application. The most important properties are mathematicaly described. Permeability is there described as one important property of magnetic materials. The second part of this thesis contains a magnetic measurement method proposal and it´s realization. The results were used to get a magnetization characteristic and discussed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vysetreni permeability magnetickych kapalin.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053667_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce409 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053667_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053667_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce224,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7489

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.