Title: Vyšetření permeability magnetických kapalin
Other Titles: Permeability of Magnetic Fluids Analysis
Authors: Kubát, Miroslav
Advisor: Polcar, Petr
Referee: Mayer, Daniel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7489
Keywords: magnetická kapalina;ferokapalina;permeabilita;magnetické měření;rozptylové toky;numerická simulace
Keywords in different language: magnetic fluid;ferrofluid;permeability;magnetic properties measurement;leakage flux;numeric simulation
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou měření permeability magnetických kapalin. V první části se zabývá charakteristikou magnetických kapalin, jejich členěním, složením, fyzikálními vlastnostmi, výrobou a jejich aplikacemi. Nejdůležitější vlastnosti magnetických kapalin jsou matematicky popsány. Jako důležitá vlastnost magnetických materiálů je zde popsána permeabilita. V druhé části je popsán návrh vlastní metody vyšetření permeability magnetických kapalin. Tato metoda je následně realizována pro vyšetření magnetizační křivky komerční magnetické kapaliny. Na základě výsledků je metoda zhodnocena.
Abstract in different language: This thesis deals with magnetic fluids problematics. This thesis describes magnetic fluid characteristic, composition, separation, physical properties, it´s production and application. The most important properties are mathematicaly described. Permeability is there described as one important property of magnetic materials. The second part of this thesis contains a magnetic measurement method proposal and it´s realization. The results were used to get a magnetization characteristic and discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vysetreni permeability magnetickych kapalin.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
053667_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce409 kBAdobe PDFView/Open
053667_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,87 kBAdobe PDFView/Open
053667_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce224,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.