Title: Zpracování signálu mikrokalorimetrických senzorů
Other Titles: Microcalorimetric sensor signal processing
Authors: Španihel, Filip
Advisor: Hamáček, Aleš
Referee: Kuberský, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7494
Keywords: Platina;teplota;senzor;mikrokalorimetrie;měření;Pt1000;Pt1+1k;zpracování signálu
Keywords in different language: Platinum;temperature;sensor;microcalorimetry;measurement;Pt1000;Pt1+1k;signal processing
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na seznámení se s principem mikrokalorimetrických senzorů včetně obecného úvodu o platinových senzorech teploty, které jsou základem mikrokalorimetrických senzorů. Dále návrh elektronického obvodu pro vyhodnocení naměřených hodnot z dvojitého platinového teploměru Pt1+1k čítající návrh obvodu, desky plošného spoje, osazení a oživení funkce. Součástí práce jsou také výsledky měření ve formě grafů a jejich zhodnocení.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with familiarization with the principle of microcalorimeter sensors including a general introduction about the platinum temperature sensor, which is an important basis of microcalorimetric sensors. Furthermore, electronic circuit design for evaluation of measured values from the double-platinum thermometer Pt1+1k including the circuit design, printed circuit board, installation and activation functions. Part of this work are the results of measurements in the form of graphs and their evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spanihel Filip DP - Zpracovani signalu ucs.pdfPlný text práce6,39 MBAdobe PDFView/Open
053673_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce255,73 kBAdobe PDFView/Open
053673_oponent.pdfPosudek oponenta práce371,79 kBAdobe PDFView/Open
053673_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce220,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.