Název: Zpracování signálu mikrokalorimetrických senzorů
Další názvy: Microcalorimetric sensor signal processing
Autoři: Španihel, Filip
Vedoucí práce/školitel: Hamáček, Aleš
Oponent: Kuberský, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7494
Klíčová slova: Platina;teplota;senzor;mikrokalorimetrie;měření;Pt1000;Pt1+1k;zpracování signálu
Klíčová slova v dalším jazyce: Platinum;temperature;sensor;microcalorimetry;measurement;Pt1000;Pt1+1k;signal processing
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na seznámení se s principem mikrokalorimetrických senzorů včetně obecného úvodu o platinových senzorech teploty, které jsou základem mikrokalorimetrických senzorů. Dále návrh elektronického obvodu pro vyhodnocení naměřených hodnot z dvojitého platinového teploměru Pt1+1k čítající návrh obvodu, desky plošného spoje, osazení a oživení funkce. Součástí práce jsou také výsledky měření ve formě grafů a jejich zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with familiarization with the principle of microcalorimeter sensors including a general introduction about the platinum temperature sensor, which is an important basis of microcalorimetric sensors. Furthermore, electronic circuit design for evaluation of measured values from the double-platinum thermometer Pt1+1k including the circuit design, printed circuit board, installation and activation functions. Part of this work are the results of measurements in the form of graphs and their evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Spanihel Filip DP - Zpracovani signalu ucs.pdfPlný text práce6,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053673_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce255,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053673_oponent.pdfPosudek oponenta práce371,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053673_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce220,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7494

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.