Title: Zaměstnanecké dílo
Other Titles: Employee work
Authors: Bubeníková, Aneta
Advisor: Janák, Martin
Referee: Dittrich, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7499
Keywords: zaměstnanecké dílo;autorské právo
Keywords in different language: employee work;copyright
Abstract: Práce nabízí pohled na autorské právo ve vztahu k neustálému rozvoji společnosti a technice. Hlavní část práce tvoří zaměstnanecké dílo. Dále se zabývám oblastí pracovněprávních vztahů, v nichž zaměstnanecké dílo vzniká.
Abstract in different language: This thesis presents a view of the Copyright Law in relation to the unceasing society development and technology. The main part of thesis consists of employee work. I also deal with the sphere of the labor-law relationship where is established the employee work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka ab.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Bubenikova-1.pdfPosudek vedoucího práce958,37 kBAdobe PDFView/Open
Bubenikova-2.pdfPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Bubenikova Aneta.pdfPrůběh obhajoby práce425,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7499

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.