Název: Zaměstnanecké dílo
Další názvy: Employee work
Autoři: Bubeníková, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Janák, Martin
Oponent: Dittrich, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7499
Klíčová slova: zaměstnanecké dílo;autorské právo
Klíčová slova v dalším jazyce: employee work;copyright
Abstrakt: Práce nabízí pohled na autorské právo ve vztahu k neustálému rozvoji společnosti a technice. Hlavní část práce tvoří zaměstnanecké dílo. Dále se zabývám oblastí pracovněprávních vztahů, v nichž zaměstnanecké dílo vzniká.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis presents a view of the Copyright Law in relation to the unceasing society development and technology. The main part of thesis consists of employee work. I also deal with the sphere of the labor-law relationship where is established the employee work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPP) / Theses (DLL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka ab.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bubenikova-1.pdfPosudek vedoucího práce958,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bubenikova-2.pdfPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bubenikova Aneta.pdfPrůběh obhajoby práce425,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7499

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.