Title: Pracovní úraz a nemoc z povolání
Other Titles: Injury at work and occupational hazzard
Authors: Poláková, Radka
Advisor: Hromada, Miroslav
Referee: Lindová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7509
Keywords: pracovní úraz;nemoc;odpovědnost;odškodnění
Keywords in different language: injury at work;disease;responsibility;compensation
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovních úrazů a nemocí povolání. Cílem diplomové práce je poskytnout komplexní pohled na problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Tato diplomová práce je rozdělena do 5 kapitol. První kapitola se zabývá vymezením pojmů pracovní úraz, nemoc z povolání a obecná odpovědnost. V druhé kapitole jsou rozebrány předpoklady odpovědnosti ze strany zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocí z povolání. Třetí kapitola popisuje možnosti odškodnění zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání a dále pojednává o různých formách náhrad. V další kapitole nazvanou rozhodovací praxe soudů v oblasti úrazů a nemocí z povolání, byly rozebrány dva příklady. Kapitola pátá obsahuje nejen podrobné rozebrání současné právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,ale také "staronový" zákon o úrazovém pojištění.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with an injury at work and occupational hazzard issues. The main goal of this diploma thesis is to provide a complex point of view of these issues. This diploma thesis is divided into five chapters. The first chapter defines terms such as an injury at work, an occupational hazzard and general responsibility. Assumptions of general responsibility on the side of the employer and employee in a case of an injury at work or an occupational hazzard. The third chaper describes the options of an injury at work and occupational hazzard compensation of employees and also describes different kinds of this compensation. In the fotrh chapter called decisional practise of courts in the area of injury at work and an occupational hazzard were described two cases. The fifth chapter talks about an actual legislation of an injury at work and occupational hazzard compensation. And also talks about "old-new" law and injury insurance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Radka Polakova 2013.pdfPlný text práce430,21 kBAdobe PDFView/Open
Polakova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Polakova-2.pdfPosudek oponenta práce2 MBAdobe PDFView/Open
Polakova Radka.pdfPrůběh obhajoby práce339,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.