Název: Pracovní úraz a nemoc z povolání
Další názvy: Injury at work and occupational hazzard
Autoři: Poláková, Radka
Vedoucí práce/školitel: Hromada, Miroslav
Oponent: Lindová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7509
Klíčová slova: pracovní úraz;nemoc;odpovědnost;odškodnění
Klíčová slova v dalším jazyce: injury at work;disease;responsibility;compensation
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovních úrazů a nemocí povolání. Cílem diplomové práce je poskytnout komplexní pohled na problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Tato diplomová práce je rozdělena do 5 kapitol. První kapitola se zabývá vymezením pojmů pracovní úraz, nemoc z povolání a obecná odpovědnost. V druhé kapitole jsou rozebrány předpoklady odpovědnosti ze strany zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocí z povolání. Třetí kapitola popisuje možnosti odškodnění zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání a dále pojednává o různých formách náhrad. V další kapitole nazvanou rozhodovací praxe soudů v oblasti úrazů a nemocí z povolání, byly rozebrány dva příklady. Kapitola pátá obsahuje nejen podrobné rozebrání současné právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,ale také "staronový" zákon o úrazovém pojištění.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with an injury at work and occupational hazzard issues. The main goal of this diploma thesis is to provide a complex point of view of these issues. This diploma thesis is divided into five chapters. The first chapter defines terms such as an injury at work, an occupational hazzard and general responsibility. Assumptions of general responsibility on the side of the employer and employee in a case of an injury at work or an occupational hazzard. The third chaper describes the options of an injury at work and occupational hazzard compensation of employees and also describes different kinds of this compensation. In the fotrh chapter called decisional practise of courts in the area of injury at work and an occupational hazzard were described two cases. The fifth chapter talks about an actual legislation of an injury at work and occupational hazzard compensation. And also talks about "old-new" law and injury insurance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Radka Polakova 2013.pdfPlný text práce430,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polakova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polakova-2.pdfPosudek oponenta práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polakova Radka.pdfPrůběh obhajoby práce339,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7509

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.