Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorDittrich, Michalcs
dc.contributor.authorŘíhová, Martinacs
dc.contributor.refereeJanák, Martincs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:31:25Z
dc.date.available2012-03-26cs
dc.date.available2014-02-06T12:31:25Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-25cs
dc.identifier51639cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7511
dc.description.abstractPráce objasňuje postavení rady zaměstnanců a odborové organizace v pracovně právních vztazích České republiky i s ohledem na mezinárodní právo a právo Evropské unie. Zaměřuje se na historii odborového sdružování, vývoj sdružování po sametové revoluci, subjekty kolektivního pracovního práva. Řeší také úlohu odborových organizací při kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv.cs
dc.format67 s. (126 431 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectvývoj odborového sdružovánícs
dc.subjectkolektivní pracovní právocs
dc.subjectsubjekty kolektivního pracovního právacs
dc.subjectodborová organizacecs
dc.subjectrada zaměstnancůcs
dc.subjectkolektivní vyjednávánícs
dc.subjectkolektivní smlouvacs
dc.subjectkolektivní sporycs
dc.subjectstávkacs
dc.subjectvýlukacs
dc.titlePostavení rady zaměstnanců a odborové organizace v pracovněprávních vztazíchcs
dc.title.alternativeThe position of works councils and trade unions in labor relationsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis clarifies the position of works councils and trade unions in the labor relations of the Czech Republic with regard to international law and European Union law. It is focused on the history of trade union association, on development of association after the Velvet Revolution and on collective labor law. It also addresses the role of trade unions in collective bargaining and collective agreements.en
dc.subject.translateddevelopment of trade union associationen
dc.subject.translatedcollective labor lawen
dc.subject.translatedentities of collective labor lawen
dc.subject.translatedtrade unionsen
dc.subject.translatedworks councilsen
dc.subject.translatedcollective bargainingen
dc.subject.translatedcollective agreementen
dc.subject.translatedcollective disputesen
dc.subject.translatedstrikeen
dc.subject.translatedlockouten
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA-PRACE-MARTINA-RIHOVA.pdfPlný text práce836,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rihova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rihova-2.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rihova Martina.pdfPrůběh obhajoby práce420,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7511

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.