Title: Hudba ve výuce FLE
Other Titles: Music in education of FLE
Authors: Kutáčová, Tereza
Advisor: Černíková, Veronika
Referee: Fenclová, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7525
Keywords: hudba;FLE;výuka francouzštiny;práce s písní;práce s videem;žák;učitel
Keywords in different language: music;FLE;teaching of french;work with song;work with video;student;teacher
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o tom, jakými způsoby lze využít píseň ve výuce francouzského jazyka, a to převážně na středních školách. Jejím cílem je ukázat, že začleněním písně do výuky se hodina nejen zpestří, ale také obohatí o nové možnosti, jak pracovat s jazykem. V teoretické části je prezentováno, jak nejlépe skrze píseň studentům představit francouzský jazyk zábavnější formou a jak rozvíjet jejich slovní zásobu, komunikační dovednosti i znalosti z oblasti francouzské gramatiky a kultury. Teoreticky je zde popsáno, jak se dá při výuce francouzského jazyka detailně pracovat s nahrávkou či s videem. Praktická část pak nabízí konkrétní použití písní v praxi. Jelikož jsou aktivity určeny mladému publiku, pracuje se zde spíše s moderními písněmi, které jsou studentům bližší.
Abstract in different language: This thesis deals with the different ways how to work with the song in French class in secondary schools. Its objective is to prove that songs can make the lessons more interesting but also more complexes. The theoretical part shows how a song can introduce to students more pleasant kind of French and how teachers can use it to develop the different competences of their students. More precisely, how to increase their vocabulary, develop the communication skills, improve their grammar and get the knowledge of French culture. The practical part offers the concrete examples of work with song. The activities are focused on young students, that is the reason why mostly the modern songs are analyzed which are closer to these students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_Kutacova.pdfPlný text práce974,44 kBAdobe PDFView/Open
Kutacova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce715,07 kBAdobe PDFView/Open
Kutacova_oponenet.PDFPosudek oponenta práce672,2 kBAdobe PDFView/Open
Kutacova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce567,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.