Název: Učební úlohy a aktivity a jejich role ve vyučování a učení francouzštiny
Další názvy: Teaching Disciplines and Activities and Their Implementation within the Teaching and Learning Processes in French
Autoři: Cédlová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Koláříková, Dagmar
Oponent: Fenclová, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7530
Klíčová slova: výukové metody;komunikativní přístup;přístup založený na úkolu;cvičení;aktivita;učební úloha;typologie účebních úloh;typologie aktivit;SERR;učitel;žák
Klíčová slova v dalším jazyce: educational methods;communicative approach;action-based approach;exercise;activity;task;task typology of tasks;typology of aktivities;CEFR;teacher;learner
Abstrakt: Tato diplomová práce představuje učební úlohy a aktivity a jejich roli ve výuce francouzského jazyka. V práci je podrobně pojednáno o historii učebních metod ve výuce francouzského jazyka jako jazyka cizího. Hlavní důraz je však kladen na aktuální tendence a na představení jednotlivých učebních úloh a aktivit.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis presents teaching disciplines and activities and their role within the teaching processes in French. It discusses history of teaching methods in teaching processes in French as a foreign language. This thesis lays stress on current tendences and on presentation of individual teaching disciplines and activities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Taches et activites au service de l'enseignement-apprentissage en FLE, Martina Cedlova.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cedlova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cedlova_oponent.PDFPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cedlova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce705,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7530

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.