Název: Projekt Datového centra - Plzeň, se zaměřením na konstrukční část ocelové, ocelobetonové nosné konstrukce s vyhodnocením statického posudku dle ČSN EC3 , ČSN EC4 a pravděpodobnostní metody SBRA
Další názvy: Data Center Project - Pilsen, focusing on the steel component, composite substructure with static evaluation report according to EC1993, EC1994 and probabilistic SBRA method
Autoři: Kaiser, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Boháč, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7539
Klíčová slova: ocelové nosné konstrukce;ocelobetonové nosné konstrukce;statika;dimenzování;ČSN EN;SBRA;Anthill;Monte Carlo
Klíčová slova v dalším jazyce: steel structures;composite structural design;structural analysis;design;EN;SBRA;Anthill;Monte Carlo
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením projektu Datového centra - Plzeň se zaměřením se na ocelové a ocelobetonové nosné kontrukce objektu. Dále jejich statickým výpočtem a posouzením dle platných ČSN EN a dle plněpravděpodobnostní metody SBRA (Simulation - based reliability assessment). Výkresová část práce byla vytvořena v programu Nemetschek Allplan 2009. Výpočet namáhání jednotlivých prvků konstrukce dle ČSN EN byl proveden pomocí výpočtového softwaru Scipio B-2D 2003. Následné dimenzování a posouzení prvků ocelové a ocelobetonové konstrukce bylo provedeno jednak ručním výpočtem dle ČSN EN 1993, ČSN EN 1994 a pomocí plněpravděpodobnostní metody SBRA s využitím programu Anthill. V závěru práce je provedeno porovnání výsledků získaných ručním výpočtem a výpočtem dle plněpravděpodobnostní metody SBRA.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper describes the design and creation of the project Data Center - Pilsen, with a focus on steel and composite structural building constructions. In addition, the structural analysis and assessment according to applicable EN and as fully probabilistic method SBRA (Simulation - based reliability assessment). Drawing part of the work was created in the software Nemetschek Allplan 2009. Calculation of stress on structural elements according to EN calculation was performed using the software Scipio B-2D 2003. Subsequent design and the assessment of steel and composite structures was performed both manually calculated according to EC 1993, EC 1994 and using a fully probabilistic SBRA method using the Anthill. The conclusion is the comparison of the results obtained by manual calculation and calculation methods as fully probabilistic SBRA.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE - JAN KAISER.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaiser_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce639,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaiser_oponent.pdfPosudek oponenta práce520,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaiser_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce207,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7539

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.