Title: Projekt Datového centra - Plzeň, se zaměřením na konstrukční část ocelové, ocelobetonové nosné konstrukce s vyhodnocením statického posudku dle ČSN EC3 , ČSN EC4 a pravděpodobnostní metody SBRA
Other Titles: Data Center Project - Pilsen, focusing on the steel component, composite substructure with static evaluation report according to EC1993, EC1994 and probabilistic SBRA method
Authors: Kaiser, Jan
Advisor: Kesl, Petr
Boháč, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7539
Keywords: ocelové nosné konstrukce;ocelobetonové nosné konstrukce;statika;dimenzování;ČSN EN;SBRA;Anthill;Monte Carlo
Keywords in different language: steel structures;composite structural design;structural analysis;design;EN;SBRA;Anthill;Monte Carlo
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením projektu Datového centra - Plzeň se zaměřením se na ocelové a ocelobetonové nosné kontrukce objektu. Dále jejich statickým výpočtem a posouzením dle platných ČSN EN a dle plněpravděpodobnostní metody SBRA (Simulation - based reliability assessment). Výkresová část práce byla vytvořena v programu Nemetschek Allplan 2009. Výpočet namáhání jednotlivých prvků konstrukce dle ČSN EN byl proveden pomocí výpočtového softwaru Scipio B-2D 2003. Následné dimenzování a posouzení prvků ocelové a ocelobetonové konstrukce bylo provedeno jednak ručním výpočtem dle ČSN EN 1993, ČSN EN 1994 a pomocí plněpravděpodobnostní metody SBRA s využitím programu Anthill. V závěru práce je provedeno porovnání výsledků získaných ručním výpočtem a výpočtem dle plněpravděpodobnostní metody SBRA.
Abstract in different language: This paper describes the design and creation of the project Data Center - Pilsen, with a focus on steel and composite structural building constructions. In addition, the structural analysis and assessment according to applicable EN and as fully probabilistic method SBRA (Simulation - based reliability assessment). Drawing part of the work was created in the software Nemetschek Allplan 2009. Calculation of stress on structural elements according to EN calculation was performed using the software Scipio B-2D 2003. Subsequent design and the assessment of steel and composite structures was performed both manually calculated according to EC 1993, EC 1994 and using a fully probabilistic SBRA method using the Anthill. The conclusion is the comparison of the results obtained by manual calculation and calculation methods as fully probabilistic SBRA.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - JAN KAISER.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Kaiser_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce639,06 kBAdobe PDFView/Open
Kaiser_oponent.pdfPosudek oponenta práce520,24 kBAdobe PDFView/Open
Kaiser_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce207,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.