Title: Tabulové nůžky
Other Titles: Guillotine shears
Authors: Štáhlová, Petra
Advisor: Hlaváč, Jan
Hlaváč, Jan
Referee: Staněk, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7566
Keywords: tabulové nůžky;tvářecí stroje;technologie střihu;střižná síla;střižná vůle;konstrukční návrh;střižné nože;simulace zatížení
Keywords in different language: guillotine shears;shearing technology;shearing force;shearing tolerance;design proposal;shearing knives;stress simulation
Abstract: Tématem bakalářské práce je konstrukce tabulových nůžek. V úvodu práce je provedena rešerše na téma tabulové nůžky. Dalším krokem je popis studie technologie střihu s ukázkou několika typů tabulových nůžek konkrétního výrobce s uvedením základních parametrů nůžek. Praktická část se zabývá konstrukčním návrhem konkrétních ručních tabulových nůžek pro zadané parametry střihaného plechu. Konstrukční návrh nůžek byl proveden v softwaru Solidworks 2011. V závěru práce byla provedena simulace zatížení 3D modelu tvářecího stroje v softwaru NX Unigraphics 8.
Abstract in different language: Topic of bachelor thesis is construction of guillotine shears. In the first part of the paper the information search about guillotine shears topic was made. Next step is description of studies of shearing technology with presentation of several types of guillotine shears of one particular producer including basic parameters. Practical part is focus on design proposal for concrete hand shears for requested parameters of sheared metal plate. The construction design was made with utilization of Solidworks software 2011. The conclusion shows the simulation of stress induced during operation on the device modelled in NX Unigraphics 8 software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stahlova_2013.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Stahlova.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Stahlova.pdfPosudek oponenta práce687,25 kBAdobe PDFView/Open
Stahlova.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.