Název: Tabulové nůžky
Další názvy: Guillotine shears
Autoři: Štáhlová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Hlaváč, Jan
Hlaváč, Jan
Oponent: Staněk, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7566
Klíčová slova: tabulové nůžky;tvářecí stroje;technologie střihu;střižná síla;střižná vůle;konstrukční návrh;střižné nože;simulace zatížení
Klíčová slova v dalším jazyce: guillotine shears;shearing technology;shearing force;shearing tolerance;design proposal;shearing knives;stress simulation
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je konstrukce tabulových nůžek. V úvodu práce je provedena rešerše na téma tabulové nůžky. Dalším krokem je popis studie technologie střihu s ukázkou několika typů tabulových nůžek konkrétního výrobce s uvedením základních parametrů nůžek. Praktická část se zabývá konstrukčním návrhem konkrétních ručních tabulových nůžek pro zadané parametry střihaného plechu. Konstrukční návrh nůžek byl proveden v softwaru Solidworks 2011. V závěru práce byla provedena simulace zatížení 3D modelu tvářecího stroje v softwaru NX Unigraphics 8.
Abstrakt v dalším jazyce: Topic of bachelor thesis is construction of guillotine shears. In the first part of the paper the information search about guillotine shears topic was made. Next step is description of studies of shearing technology with presentation of several types of guillotine shears of one particular producer including basic parameters. Practical part is focus on design proposal for concrete hand shears for requested parameters of sheared metal plate. The construction design was made with utilization of Solidworks software 2011. The conclusion shows the simulation of stress induced during operation on the device modelled in NX Unigraphics 8 software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Stahlova_2013.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Stahlova.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Stahlova.pdfPosudek oponenta práce687,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stahlova.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7566

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.