Název: Aplikace metod strojového učení v robotickém fotbalu
Další názvy: Application of Machine Learning Methods in Robotic Soccer
Autoři: Vališ, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Ekštein, Kamil
Oponent: Konkol, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7591
Klíčová slova: robotický fotbal;umělá inteligence;strojové učení;plánování pohybu;vyhýbání se překážkám;regulace pohybu;pid-regulátor;robotika;řídící systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: robotic soccer;artificial intelligence;machine learning;movement planning;obstacle avoidance;movement regulation;pid-regulator;robotics;control systems
Abstrakt: Cílem práce je rozšíření modulu robotického fotbalu, který poskytuje elementární inteligenci, tedy schopnost na základě dostupných informací z ostatních modulů určovat optimální směr dalšího pohybu robota po hrací ploše, vyhýbání se překážkám, apod. včetně implementace metod strojového učení, jako náhradu současného pravidlového řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis concentrates on an extension of module of robotic soccer providing an elementary intelligence, it is the capability on the basis of accessible information from the other modules to determine an optimal direction of move a robot on playground, an avoiding the obstacles etc. including methods of machine learning to replace current rule based control
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace.pdfPlný text práce6,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0045Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce752,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0045Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce346,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0045Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce199,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7591

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.