Název: Softwarový nástroj pro vzájemnou komunikaci prostředků v neuroinformatické laboratoři
Další názvy: Software tool for communication of software tools and hardware equipment in neuroinformatics laboratory
Autoři: Karfiol, Michal
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Oponent: Brůha, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7611
Klíčová slova: neuroinformatika;EEG;ERP;tepová frekvence;komponenta P3;experiment;neuroinformatická laboratoř;vzdálené ovládání;komunikační nástroje
Klíčová slova v dalším jazyce: neuroinformatics;EEG;ERP;heart rate;P3 component;experiment;neuroinformatics laboratory;remote control;communication tools
Abstrakt: Prvním cílem této diplomové práce je prozkoumat, zda je možné předvídat pozornost řidiče za pomocí měření mozkové aktivity a proměnlivosti tepové frekvence. Druhým cílem práce je návrh a vývoj aplikace pro vzdzálené ovládání aplikací používaných během měření v neuroinformatické laboratoři.
Abstrakt v dalším jazyce: The first objective of diploma thesis is to discover if it is possible to predict a driver's attention by measurement of his/her brain activity and variability heart rate. The second objective of the thesis is to design and develop an application for a remote control of two applications which are used during the measurement in the neuroinformatics laboratory.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
A11N0110P_DP.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0110Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce337,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0110Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce542,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0110Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce181,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7611

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.