Title: Softwarový nástroj pro vzájemnou komunikaci prostředků v neuroinformatické laboratoři
Other Titles: Software tool for communication of software tools and hardware equipment in neuroinformatics laboratory
Authors: Karfiol, Michal
Advisor: Mouček, Roman
Referee: Brůha, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7611
Keywords: neuroinformatika;EEG;ERP;tepová frekvence;komponenta P3;experiment;neuroinformatická laboratoř;vzdálené ovládání;komunikační nástroje
Keywords in different language: neuroinformatics;EEG;ERP;heart rate;P3 component;experiment;neuroinformatics laboratory;remote control;communication tools
Abstract: Prvním cílem této diplomové práce je prozkoumat, zda je možné předvídat pozornost řidiče za pomocí měření mozkové aktivity a proměnlivosti tepové frekvence. Druhým cílem práce je návrh a vývoj aplikace pro vzdzálené ovládání aplikací používaných během měření v neuroinformatické laboratoři.
Abstract in different language: The first objective of diploma thesis is to discover if it is possible to predict a driver's attention by measurement of his/her brain activity and variability heart rate. The second objective of the thesis is to design and develop an application for a remote control of two applications which are used during the measurement in the neuroinformatics laboratory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A11N0110P_DP.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
A11N0110Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce337,26 kBAdobe PDFView/Open
A11N0110Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce542,02 kBAdobe PDFView/Open
A11N0110Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce181,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7611

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.