Název: Návrh komunikačního plánu pro cílovou skupinu rodiny s dětmi a aplikace pro Techmania Science Center.
Další názvy: Proposal of communication plan for the target group of families with children and applications for Techmania Science Center.
Autoři: Forejtová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7670
Klíčová slova: komunikační plán;Science Center;nové komunikační trendy;analýza cílové skupiny
Klíčová slova v dalším jazyce: communication plan;Science Center;new communication trends;target group analysis
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu cílové skupiny a vytvoření pro ni vhodného komunikačního plánu a to konkrétně pro Techmania Science Center o.p.s. Téma bylo zvoleno z důvodu osobní znalosti společnosti. Cílem práce bylo prostřednictvím dotazníkového šetření analyzovat cílovou skupinu a na základě zjištěných informací navrhnout komunikační plán zahrnující moderní trendy v komunikaci. V práci je nejprve zpracován teoretický úvod, pak představena Techmania Science Center. V další části je provedena SWOT analýza a vytvořen komunikační plán obsahující 8 komunikačních nástrojů, které by měly co nejefektivněji oslovit cílovou skupinu. Práce je návrhem komunikačního plánu, který může být využit v praktické činnosti Techmania Science Center o.p.s.
Abstrakt v dalším jazyce: Topic of this bachelor thesis is the target group analysis and creating communication plan suitable for this target group for the particular company Techmania Science Center. The subject was chosen because of personal knowledge of company. The object of this thesis was to identify the target group through a questionnaire survey and based on the new information propose the communication plan including new communication trends. Firstly the thesis describes the theoretical introduction and after that introduces the company Techmania Science Center. In the following part is made SWOT analysis and communication plan containing 8 communication tools that should be the most effective in reaching the target group. The bachelor thesis is a proposal of communication plan that can be used for practical activities of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Forejtova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Forejtova_O.pdfPosudek oponenta práce899,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Forejtova_P.jpgPrůběh obhajoby práce348,86 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7670

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.