Název: Marketing podniku Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.
Další názvy: Marketing of the company Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.
Autoři: Paurová, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7673
Klíčová slova: marketing lázeňství;marketingový mix;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: spa marketing;marketing mix;SWOT analysis
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat marketingové aktivity lázeňského zařízení a na základě této analýzy navrhnout opatření pro oblast marketingu. Práce se zabývá marketingem lázeňského sektoru se zaměřením na konkrétní subjekt Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a. s. V první kapitole je charakterizována společnost Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a. s., další kapitoly se zabývají marketingovými aktivitami lázní, marketingovým mixem, SWOT analýzou a dotazníkovým šetřením. Závěrečná kapitola obsahuje návrhy na zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to analyze the marketing activities of the spa facilities and on the basis of this analysis suggest measures for marketing. The work deals with the spa sector marketing with a focus on specific subject Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, a. s. In the first chapter is characterized the company Léčebné lázně Konstantinovy Lázné, a. s., following parts deal with marketing activities, spa, marketing mix, SWOT analysis and a questionnaire survey. The final chapter contains suggestions for improvements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Paurova.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paurova_V.pdfPosudek vedoucího práce923,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paurova_O.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paurova_P.jpgPrůběh obhajoby práce387,76 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7673

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.