Title: Marketing podniku Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.
Other Titles: Marketing of the company Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.
Authors: Paurová, Kamila
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Petrtyl, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7673
Keywords: marketing lázeňství;marketingový mix;SWOT analýza
Keywords in different language: spa marketing;marketing mix;SWOT analysis
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat marketingové aktivity lázeňského zařízení a na základě této analýzy navrhnout opatření pro oblast marketingu. Práce se zabývá marketingem lázeňského sektoru se zaměřením na konkrétní subjekt Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a. s. V první kapitole je charakterizována společnost Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a. s., další kapitoly se zabývají marketingovými aktivitami lázní, marketingovým mixem, SWOT analýzou a dotazníkovým šetřením. Závěrečná kapitola obsahuje návrhy na zlepšení.
Abstract in different language: The aim of this work is to analyze the marketing activities of the spa facilities and on the basis of this analysis suggest measures for marketing. The work deals with the spa sector marketing with a focus on specific subject Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, a. s. In the first chapter is characterized the company Léčebné lázně Konstantinovy Lázné, a. s., following parts deal with marketing activities, spa, marketing mix, SWOT analysis and a questionnaire survey. The final chapter contains suggestions for improvements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Paurova.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Paurova_V.pdfPosudek vedoucího práce923,64 kBAdobe PDFView/Open
Paurova_O.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Paurova_P.jpgPrůběh obhajoby práce387,76 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7673

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.