Title: Marketing města Nepomuk
Other Titles: City marketing of Nepomuk
Authors: Vokurková, Pavlína
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Čechurová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7677
Keywords: městský marketing;marketingový mix;Nepomuk;SWOT analýza;zlepšení
Keywords in different language: city marketing;marketing mix;Nepomuk;SWOT analysis;improvement
Abstract: Předložená práce je zaměřena na marketing města Nepomuk a na analýzu nabídky poskytovaných služeb. Město Nepomuk leží v krásné přírodě na západě Čech a je bohaté na historii, což dokazuje výskyt mnoha památek. Na začátku je provedena charakteristika města. V další části je vymezen městský marketing, marketingový mix města Nepomuk a jeho marketingová strategie. Z hlediska analýzy poskytovaných služeb je vytvořena analýza SWOT a dotazníkové šetření. Poslední část tvoří návrhy zlepšujících opatření, které byly navrhnuty podle zjištěného stavu popisovaného místa. Zlepšení je doporučováno především v oblasti propagace, dále v dopravě a v nabídce volnočasových aktivit.
Abstract in different language: The present work is focused on the marketing of Nepomuk and analysis of the offered services. The town of Nepomuk is situated in a beautiful countryside in the Western Bohemia and is rich in history, as evidenced by the occurrence of many sights. At the beginning there is a characteristic of the town. In the next section there is defined city marketing, marketing mix of Nepomuk and its marketing strategy. According to an analysis of the provided services is created SWOT analysis and survey. The last part consists the design of improving measures that were suggested according to the condition of the described place. The improvement is especially recommended for promotion, as well as in transport and in a range of leisure activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Pavlina Vokurkova Marketing mesta Nepomuk.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
Vokurkova_V.pdfPosudek vedoucího práce879,46 kBAdobe PDFView/Open
Vokurkova_O.pdfPosudek oponenta práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
Vokurkova_P.jpgPrůběh obhajoby práce419,32 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.