Název: Marketing města Nepomuk
Další názvy: City marketing of Nepomuk
Autoři: Vokurková, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7677
Klíčová slova: městský marketing;marketingový mix;Nepomuk;SWOT analýza;zlepšení
Klíčová slova v dalším jazyce: city marketing;marketing mix;Nepomuk;SWOT analysis;improvement
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na marketing města Nepomuk a na analýzu nabídky poskytovaných služeb. Město Nepomuk leží v krásné přírodě na západě Čech a je bohaté na historii, což dokazuje výskyt mnoha památek. Na začátku je provedena charakteristika města. V další části je vymezen městský marketing, marketingový mix města Nepomuk a jeho marketingová strategie. Z hlediska analýzy poskytovaných služeb je vytvořena analýza SWOT a dotazníkové šetření. Poslední část tvoří návrhy zlepšujících opatření, které byly navrhnuty podle zjištěného stavu popisovaného místa. Zlepšení je doporučováno především v oblasti propagace, dále v dopravě a v nabídce volnočasových aktivit.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is focused on the marketing of Nepomuk and analysis of the offered services. The town of Nepomuk is situated in a beautiful countryside in the Western Bohemia and is rich in history, as evidenced by the occurrence of many sights. At the beginning there is a characteristic of the town. In the next section there is defined city marketing, marketing mix of Nepomuk and its marketing strategy. According to an analysis of the provided services is created SWOT analysis and survey. The last part consists the design of improving measures that were suggested according to the condition of the described place. The improvement is especially recommended for promotion, as well as in transport and in a range of leisure activities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Pavlina Vokurkova Marketing mesta Nepomuk.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vokurkova_V.pdfPosudek vedoucího práce879,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vokurkova_O.pdfPosudek oponenta práce2,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vokurkova_P.jpgPrůběh obhajoby práce419,32 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7677

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.