Název: Nákupní chování zákazníků českého venkova
Další názvy: Shopping behaviour of Czech countryside customers
Autoři: Šimková, Sabina
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7708
Klíčová slova: nákupní chování;venkov;Nýřany;maloobchod
Klíčová slova v dalším jazyce: shopping behaviour;countryside;Nýřany;retail
Abstrakt: Bakalářská práce analyzuje nákupní chování zákazníků českého venkova. Jejím cílem bylo popsat nákupní chování obyvatel Nýřan v hlavních nákupních místech a zjistit další informace o nakupování těchto zákazníků. Teoretická část práce obsahuje východiska, ze kterých vychází část praktická. Praktická část je realizována prostřednictvím dotazníkového šetření provedeného v obci Nýřany. Výzkum se skládá z několika částí. Nejprve je zaměřen na preferovanou prodejnu potravin a nepotravinářského zboží každodenní potřeby zákazníků. Opomenuty nejsou ani specializované prodejny nabízející specifické druhy zboží ? elektroniku, kosmetiku a oděvy a obuv. Další části výzkumu jsou zaměřeny na ohodnocení obchodní vybavenosti Nýřan a popis dalšího nákupního chování obyvatel Nýřan. V závěru práce byla na základě výsledků výzkumu stanovena některá doporučení, která by měla vést ke zvýšení tržeb a počtu zákazníků jednotlivých prodejen a ke zlepšení nákupních možností obyvatel Nýřan.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor?s thesis analyzes the shopping behavior of the Czech countryside customers. Its main goal is to describe the shopping behavior of Nyrany residents in the main shopping centers and gain more information about these customers. The major objectives explained in the theoretical part of the thesis serve as starting point for the practical part. The practical part was based on a questionnaire, which was filled out by customers in Nyrany. The research contains several parts; the first one deals with preferred food shops and the other parts focus on specialized shops with specific kinds of goods like electronics, cosmetics or fashion. The rest of the research targets the shopping equipment of Nyrany rating and describes other shopping behavior of Nyrany residents. In the closure of this thesis there are several recommendations based on the results, which should increase the profits and number of customers in the individual shops in the area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Simkova_Sabina_2013.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simkova _V.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simkova_O.pdfPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simkova_P.jpgPrůběh obhajoby práce366,48 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7708

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.