Název: Hodnocení vybraných e-shopů v České republice
Další názvy: Evaluation of selected e-shops in the Czech Republic
Autoři: Hurt, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl, Jan
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7722
Klíčová slova: elektronické obchodování;elektronický obchod;použitelnost;přístupnost;hodnocení internetových stránek
Klíčová slova v dalším jazyce: e-commerce;e-shop;usability;accessibility;evaluation of webpages
Abstrakt: Práce je zaměřena na problematiku hodnocení internetových prezentací, především elektronických obchodů. Teoretická část je zaměřena na úvod do tématu elektronického obchodování, popis metod testování internetových stránek a vytvoření přehledu všeobecně uznávaných pravidel pro tvorbu stránek. Praktická část analyzuje 12 vybraných elektronických obchodů dle upravené metodiky WebTop100, konkrétně v kategoriích Použitelnost, Grafický design, Technické řešení, Marketing a Přínos pro uživatele. Výsledky hodnocení ukazují relativní vyrovnanost většiny e-shopů, přičemž průměrně dostaly e-shopy 65,5% možných bodů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on the evaluation of internet presentations, mainly electronic shops. The theoretical part is focused on the introduction to the topic of the electronic shopping, the description of internet webpages testing methods and the setting of the general valid rules for web pages creation. The practical part analyses 12 chosen e-shops on the basis of the adjusted methodics WebTop100, specifically in the categories: usability, graphic design, technical design, marketing and user benefits. The results of the evaluation show that most of the e-shops seems to be more or less equal. On average they got 65,5% of the possible score.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hurt 2013.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hurt_V.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hurt - O.pdfPosudek oponenta práce612,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hurt_P.jpgPrůběh obhajoby práce376,25 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7722

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.