Title: Marketingová strategie vybrané firmy
Other Titles: Marketing strategy of chosen company
Authors: Vyskočilová, Michaela
Advisor: Petrtyl, Jan
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7724
Keywords: marketing;marketingový mix;marketingové prostředí;SWOT analýza
Keywords in different language: marketing;marketing mix;marketing environment;SWOT analysis
Abstract: Předložená práce se zabývá zhodnocením marketingové strategie firmy AKRO H + K. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů týkajících se vývoje marketingu, marketingových komunikací a komunikačního mixu. Praktická část práce obsahuje SWOT analýzu firmy a analýzu marketingového mixu, vč. rozboru okolí podniku. Na konci práce jsou uvedeny doporučení a návrhy na zlepšení komunikační strategie firmy.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with evaluation of the marketing strategy in the company AKRO H + K. Theoretical part focuses on a concept definitiv dealing with marketing development, marketing communications and communication mix. Practical part contains SWOT analysis of the company and analysis of the marketing mix, analysis environs of the company included. There are suggestions and recommendations for improving the communication strategy of the company at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Vyskocilova.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Vyskocilova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Vyskocilova _O.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Vyskocilova_P.jpgPrůběh obhajoby práce353,98 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.