Název: Marketingová strategie vybrané firmy
Další názvy: Marketing strategy of chosen company
Autoři: Vyskočilová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl, Jan
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7724
Klíčová slova: marketing;marketingový mix;marketingové prostředí;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing mix;marketing environment;SWOT analysis
Abstrakt: Předložená práce se zabývá zhodnocením marketingové strategie firmy AKRO H + K. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů týkajících se vývoje marketingu, marketingových komunikací a komunikačního mixu. Praktická část práce obsahuje SWOT analýzu firmy a analýzu marketingového mixu, vč. rozboru okolí podniku. Na konci práce jsou uvedeny doporučení a návrhy na zlepšení komunikační strategie firmy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with evaluation of the marketing strategy in the company AKRO H + K. Theoretical part focuses on a concept definitiv dealing with marketing development, marketing communications and communication mix. Practical part contains SWOT analysis of the company and analysis of the marketing mix, analysis environs of the company included. There are suggestions and recommendations for improving the communication strategy of the company at the end of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Vyskocilova.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vyskocilova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vyskocilova _O.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vyskocilova_P.jpgPrůběh obhajoby práce353,98 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7724

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.