Název: Analýza profilu návštěvníka města Litoměřice
Další názvy: Analysis of the visitor´s profile in Litoměřice
Autoři: Bláhová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Vildová, Eliška
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7742
Klíčová slova: destinace;marketingový výzkum;profil návštěvníka
Klíčová slova v dalším jazyce: destination;marketing research;visitor's profile
Abstrakt: Bakalářská práce analyzuje profil návštěvníka města Litoměřice. Teoretické podklady se zabývají vymezením základních pojmů v cestovním ruchu, vztahujících se k problematice práce, a marketingovým výzkumem. Praktická část popisuje město Litoměřice z pohledu předpokladů k cestovnímu ruchu. Následuje vlastní průzkum návštěvníků, formou dotazníkového šetření, a závěrečné vyhodnocení získaných údajů. Na základě zjištěných výsledků jsou navržena zlepšující opatření, jež by měla vést ke zvýšení návštěvnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis analyzes the visitor´s profile in the town of Litomerice. The theoretical part deals with the definition of the basic concepts in tourism, relating to the issue of the work and marketing research. The practical part describes the town of Litomerice in terms of prerequisities to tourism. Next is a survey of visitors, in the form of a questionnaire survey and the final evaluation of the collected data. According to the obtained results were suggest a few improvements, which should lead to an increase in the number of visitors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Blahova.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahova v.pdfPosudek vedoucího práce666,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahova oPosudek oponenta práce633,78 kBUnknownZobrazit/otevřít
Blahova ob..PDFPrůběh obhajoby práce81,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7742

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.