Název: Tvorba balíčků ve vybraném subjektu cestovního ruchu
Další názvy: Developing of packages in a selected tourism subject
Autoři: Trappová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Česal, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7747
Klíčová slova: rozšířený marketingový mix;SWOT analýza;balíčky;tvorba balíčků;Bristol Group
Klíčová slova v dalším jazyce: extended marketing mix;SWOT analysis;packages;creation packages;Bristol Group
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na tvorbu balíčků pro Bristol Group. V teoretické části je čtenář seznámen s firmou Bristol Group, s hotely a historií, dále s rozšířeným marketingovým mixem a SWOT analýzou. Praktická část se zpočátku orientuje na SWOT analýzu a rozšířený marketingový mix přímo pro Bristol Group. Dále je zaměřena na balíčky jako na produkt, na jejich návrh, tvorbu, kalkulaci a distribuci, samozřejmě i na konkurenci. Cílem je také zjistit, zda balíčky služeb obstojí na trhu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on a developing of packages for Bristol Group. In the theoretical part, the reader is introduced with Bristol Group, hotels and history, extended marketing mix and SWOT analysis. The practical part is focused at first on the SWOT analysis and extended marketing mix for Bristol Group. And then I deal with the proposal, creation, calculation and distribution of packages of services in practice. The aim is also to find out whether the service packages stands in the market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarskaprace_Trappova_finalni verze_2.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trappova v.pdfPosudek vedoucího práce773,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trappova o.pdfPosudek oponenta práce592,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trappova ob..PDFPrůběh obhajoby práce82,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7747

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.