Title: Tvorba balíčků ve vybraném subjektu cestovního ruchu
Other Titles: Developing of packages in a selected tourism subject
Authors: Trappová, Simona
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Česal, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7747
Keywords: rozšířený marketingový mix;SWOT analýza;balíčky;tvorba balíčků;Bristol Group
Keywords in different language: extended marketing mix;SWOT analysis;packages;creation packages;Bristol Group
Abstract: Tato práce je zaměřena na tvorbu balíčků pro Bristol Group. V teoretické části je čtenář seznámen s firmou Bristol Group, s hotely a historií, dále s rozšířeným marketingovým mixem a SWOT analýzou. Praktická část se zpočátku orientuje na SWOT analýzu a rozšířený marketingový mix přímo pro Bristol Group. Dále je zaměřena na balíčky jako na produkt, na jejich návrh, tvorbu, kalkulaci a distribuci, samozřejmě i na konkurenci. Cílem je také zjistit, zda balíčky služeb obstojí na trhu.
Abstract in different language: This thesis is focused on a developing of packages for Bristol Group. In the theoretical part, the reader is introduced with Bristol Group, hotels and history, extended marketing mix and SWOT analysis. The practical part is focused at first on the SWOT analysis and extended marketing mix for Bristol Group. And then I deal with the proposal, creation, calculation and distribution of packages of services in practice. The aim is also to find out whether the service packages stands in the market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarskaprace_Trappova_finalni verze_2.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Trappova v.pdfPosudek vedoucího práce773,23 kBAdobe PDFView/Open
Trappova o.pdfPosudek oponenta práce592,76 kBAdobe PDFView/Open
Trappova ob..PDFPrůběh obhajoby práce82,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.