Title: Prodejní strategie firmy Tondach
Other Titles: Sales strategy of the company Tondach
Authors: Váchalová, Laura
Advisor: Cimler, Petr
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7768
Keywords: prodej;marketing;společnost;Tondach
Keywords in different language: salev;marketing;company;Tondach
Abstract: Cílem této bakalářské práce je popsat a analyzovat prodej ve výrobní společnosti z teoretického i praktického hlediska a následně navrhnout opatření ke zvýšení prodeje společnosti. Práce je celkem rozdělena do pěti částí první část představuje společnost a její vznik, základní údaje, analyzuje konkurenci a hodnotí pozici společnosti na trhu. Druhá část je zaměřená na podnikovou strategii. Ve třetí části jsou popsány procesy probíhající ve firmě v souvislosti s prodejem. Čtvrtá část se věnuje prodejním a dodacím podmínkám a celému průběhu prodeje. V páté části jsou společnosti doporučeny návrhy na zvýšení prodeje.
Abstract in different language: The topic of the bachelor thesis is describe and analyze sales strategy of production company from a theoretical and practical point of view and propose measures to increase the company´s sales. The work consists of fifth parts. The first one presents the firm and its origin, basic information, analyze competitor and company´s position on the market. The second part is focused on company´s strategy. The third part describes processes in the company connected with the sale. The fourth part deals with the sale terms and conditions and everything related to it. In the fifth part are recommended proposals to increase sales.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-LVachalova-K10BO391P_op.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Vachalova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Vachalova_O.pdfPosudek oponenta práce933,86 kBAdobe PDFView/Open
Vachalova_P 001.jpgPrůběh obhajoby práce370,76 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.