Název: Prodejní strategie firmy Tondach
Další názvy: Sales strategy of the company Tondach
Autoři: Váchalová, Laura
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7768
Klíčová slova: prodej;marketing;společnost;Tondach
Klíčová slova v dalším jazyce: salev;marketing;company;Tondach
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je popsat a analyzovat prodej ve výrobní společnosti z teoretického i praktického hlediska a následně navrhnout opatření ke zvýšení prodeje společnosti. Práce je celkem rozdělena do pěti částí první část představuje společnost a její vznik, základní údaje, analyzuje konkurenci a hodnotí pozici společnosti na trhu. Druhá část je zaměřená na podnikovou strategii. Ve třetí části jsou popsány procesy probíhající ve firmě v souvislosti s prodejem. Čtvrtá část se věnuje prodejním a dodacím podmínkám a celému průběhu prodeje. V páté části jsou společnosti doporučeny návrhy na zvýšení prodeje.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the bachelor thesis is describe and analyze sales strategy of production company from a theoretical and practical point of view and propose measures to increase the company´s sales. The work consists of fifth parts. The first one presents the firm and its origin, basic information, analyze competitor and company´s position on the market. The second part is focused on company´s strategy. The third part describes processes in the company connected with the sale. The fourth part deals with the sale terms and conditions and everything related to it. In the fifth part are recommended proposals to increase sales.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-LVachalova-K10BO391P_op.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachalova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachalova_O.pdfPosudek oponenta práce933,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachalova_P 001.jpgPrůběh obhajoby práce370,76 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7768

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.