Název: Experimentální vyšetření možnosti sušit vzduch pomocí vírové trubice
Další názvy: Experimental testing of the possibility drying air by the vortex tube
Autoři: Kabát, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Linhart, Jiří
Linhart, Jiří
Oponent: Bednář, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7776
Klíčová slova: vírová trubice;sušení vzduchu;komprese;vlhkost;Maxwellův démon;zvukové rázy;Lavalova dýza;experiment
Klíčová slova v dalším jazyce: vortex tube;drying air;compression;humidity;Maxwell´s daemon;acoustic streaming;Laval nozzle;experiment
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o principech sušení vzduchu a o možnosti využít tyto principy na sušení vzduchu pomocí vírové trubice. Popisuje základní principy fungování vírových trubic a dále se zaměřuje na sestavení vlastního experimentálního zařízení, jeho popis a obtíže spojené s provozem. Hlavní částí je rozbor naměřených hodnot a jejich vyhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is about principle drying air and about possibility drying air by the vortex tube. It describes basic principles and construction of vortex tube and problems with the usage of the device. Main part is analysis of the measured values.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
2_BPprace.pdfPlný text práce875,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODNOCENI BP Kabat.pdfPosudek vedoucího práce28,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Kabat.pdfPosudek oponenta práce60,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Kabat.pdfPrůběh obhajoby práce16,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7776

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.