Title: Setrvačné, útlumové a pružné vazební síly v trubkové řadě příčně obtékané
Other Titles: Inertia, dumping and elastic binding forces in cross flow row of dummies
Authors: Uher, Jan
Advisor: Linhart, Jiří
Hruška, Jiří
Referee: Sedlák, Kamil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7780
Keywords: vibrační uzel;řada trubek;kalibrace;vazební koeficienty;jednodimenzionální buzení;setrvačné síly;zpětnovazební smyčka
Keywords in different language: vibration node;row of dummies;calibration;binding coefficients;one-dimensional excitation;inertia forces;feedback loop
Abstract: Tato práce navazuje na dosavadní snahu o určení všech aerodynamických vazebních koeficientů v řadě maket simulujících trubkový kondenzátor. Cílem práce je vypracování metosiky měření, navržení experimentálního zařízení, provedení přípravného měření a realizace série měření při jednodimenzionálním buzení.
Abstract in different language: This thesis goes on an previous effort to define all of aerodynamic binding coeficients on cascade of dummies which simulates pipe condenser. Goal of thesis is to develop measurement procedure, design of experimental device, realize preparing measurement and couple of one-dimensional excitation measurements
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_UHER_2013.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
HODNOCENI BP Uher.pdfPosudek vedoucího práce29,03 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Uher.pdfPosudek oponenta práce121,51 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Uher.pdfPrůběh obhajoby práce13,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.