Název: Setrvačné, útlumové a pružné vazební síly v trubkové řadě příčně obtékané
Další názvy: Inertia, dumping and elastic binding forces in cross flow row of dummies
Autoři: Uher, Jan
Vedoucí práce/školitel: Linhart, Jiří
Hruška, Jiří
Oponent: Sedlák, Kamil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7780
Klíčová slova: vibrační uzel;řada trubek;kalibrace;vazební koeficienty;jednodimenzionální buzení;setrvačné síly;zpětnovazební smyčka
Klíčová slova v dalším jazyce: vibration node;row of dummies;calibration;binding coefficients;one-dimensional excitation;inertia forces;feedback loop
Abstrakt: Tato práce navazuje na dosavadní snahu o určení všech aerodynamických vazebních koeficientů v řadě maket simulujících trubkový kondenzátor. Cílem práce je vypracování metosiky měření, navržení experimentálního zařízení, provedení přípravného měření a realizace série měření při jednodimenzionálním buzení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis goes on an previous effort to define all of aerodynamic binding coeficients on cascade of dummies which simulates pipe condenser. Goal of thesis is to develop measurement procedure, design of experimental device, realize preparing measurement and couple of one-dimensional excitation measurements
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_UHER_2013.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODNOCENI BP Uher.pdfPosudek vedoucího práce29,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Uher.pdfPosudek oponenta práce121,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Uher.pdfPrůběh obhajoby práce13,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7780

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.