Title: Experimentální vyšetření závislosti povrchového napětí podchlazené vody měřeného elevační metodou na průměru kapiláry
Other Titles: Experimental investigation of the Surface Tension for Super Cooling Water by Capillary-Rise Method
Authors: Pelc, Vít
Advisor: Mareš, Radim
Hruška, Jiří
Referee: Konáš, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7785
Keywords: povrchové napětí;podchlazená destilovaná voda;kapilára;komůrka;meniskus;termostat;výměník;vychlazený vzduch;katetometr;ústředna;regulátor;termočlánek
Keywords in different language: surface tension;supercooled destilled water;capillary;closet;meniscus;thermostat;exchanger;cooled air;cathetometer;regulator;http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=switchboard;thermosensor
Abstract: V první části bakalářské práce je zpracovaná teorie povrchového napětí a rešerše publikovaných prací. Stručně popisuje metodiku různých měření povrchového napětí kapalin, které se prováděly v minulosti. Ve druhé části bakalářské práce je popis, jak vypadá přístroj pro naše měření a jak funguje elevační metoda v praxi. Dále je zde popsán postup a problémy, které se vyskytly během měření. V závěru jsou zaznamenány výsledné hodnoty povrchového napětí, které byly porovnány s ostatními výsledky zmíněnými v první části bakalářské práce a použití v praxi.
Abstract in different language: In the first part of the bachelor work, there is processed research. It describes briefly the methodology of different measure of the surface tension liquids, which are performed in the past. In the second part of bachelor work, there is a description how the capillary-rise method works in practice and how the device looks like. Next is the issue of process and measurements. In conclusion the final values of the surface tension were recorded and they were compared with other results, that they were mentioned in the first part of the bachelor work and use in practice
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_PELC_ofic.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
HODNOCENI BP Pelc.pdfPosudek vedoucího práce238,37 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Pelc.pdfPosudek oponenta práce67,44 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Pelc.pdfPrůběh obhajoby práce11,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.