Název: Experimentální vyšetření závislosti povrchového napětí podchlazené vody měřeného elevační metodou na průměru kapiláry
Další názvy: Experimental investigation of the Surface Tension for Super Cooling Water by Capillary-Rise Method
Autoři: Pelc, Vít
Vedoucí práce/školitel: Mareš, Radim
Hruška, Jiří
Oponent: Konáš, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7785
Klíčová slova: povrchové napětí;podchlazená destilovaná voda;kapilára;komůrka;meniskus;termostat;výměník;vychlazený vzduch;katetometr;ústředna;regulátor;termočlánek
Klíčová slova v dalším jazyce: surface tension;supercooled destilled water;capillary;closet;meniscus;thermostat;exchanger;cooled air;cathetometer;regulator;http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=switchboard;thermosensor
Abstrakt: V první části bakalářské práce je zpracovaná teorie povrchového napětí a rešerše publikovaných prací. Stručně popisuje metodiku různých měření povrchového napětí kapalin, které se prováděly v minulosti. Ve druhé části bakalářské práce je popis, jak vypadá přístroj pro naše měření a jak funguje elevační metoda v praxi. Dále je zde popsán postup a problémy, které se vyskytly během měření. V závěru jsou zaznamenány výsledné hodnoty povrchového napětí, které byly porovnány s ostatními výsledky zmíněnými v první části bakalářské práce a použití v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: In the first part of the bachelor work, there is processed research. It describes briefly the methodology of different measure of the surface tension liquids, which are performed in the past. In the second part of bachelor work, there is a description how the capillary-rise method works in practice and how the device looks like. Next is the issue of process and measurements. In conclusion the final values of the surface tension were recorded and they were compared with other results, that they were mentioned in the first part of the bachelor work and use in practice
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_PELC_ofic.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODNOCENI BP Pelc.pdfPosudek vedoucího práce238,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Pelc.pdfPosudek oponenta práce67,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Pelc.pdfPrůběh obhajoby práce11,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7785

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.