Název: Pojetí zla v sociologii
Další názvy: The Concept of Evil in Sociology
Autoři: Krausová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Váně, Jan
Oponent: Sitek, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7790
Klíčová slova: zlo;existence zla;původ zla;holocaust;Zygmund Bauman;Philip Zimbardo;Hannah Arendtová;biologický determinismus;Robert Wright;přirozený výběr;sociobiologie;Edward O. Wilson
Klíčová slova v dalším jazyce: evil;existence of evil;origin of evil;holocaust;Zygmund Bauman;Philip Zimbardo;Hannah Arendt;biological determinism;Robert Wright;natural selection;sociobiology;Edward O. Wilson
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje konceptualizaci zla v sociologii.Práce se zabývá představením názorových proudů, které v sociologii uvažují o původu a existenci zla. Práce je koncipována jako komparační analýza sociologického, biologického a sociobiologického proudu. Analýza je provedena na základě klíčových děl autorů, kteří do jednotlivých proudů spadají. Cílem práce je poskytnout ucelený přehled o tom jak jednotlivé proudy o zlu uvažují a jaký je jejich vzájemný vztah, což následně poslouží k představení toho, jak lze v sociologii relevantně uvažovat o původu a existenci zla ve společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the conceptualization of evil in sociology. The main statement of the work was a comparative analysis of three approaches which may be responsible for possible evil in sociology. These are sociological, biological and sociobiological approaches. The analysis was based on the basis of key works of the authors who belong to different movements. It was found out that the approaches consider of evil in different ways but they don't exclude each other. If we want to understand the existence of evil in society, there is a need to consider of understanding all of these approaches. This is the only way to think of evil in society in the objective and true way.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Finalni verze _pdf.pdfPlný text práce478,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova (vedouci prace).docPosudek vedoucího práce45 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Krausova posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce165,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Krausova.JPGPrůběh obhajoby práce159,91 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7790

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.