Název: Aplikace teorie nastolování agendy (agenda-setting) na vysvětlení vývoje ekonomických ukazatelů
Další názvy: Application of the theory of agenda setting to explain the development of economic indicators
Autoři: Horynová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Kalvas, František
Oponent: Jeřábek, Hynek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7803
Klíčová slova: nastolování agendy;mediální agenda;investiční strategie;vývoj cen na burze;významnost tématu
Klíčová slova v dalším jazyce: agenda setting;media agenda;investing strategies;development of stocks;issue significance
Abstrakt: Tato práce se zabývá vztahem nastolování agendy a vývojem obchodování na kapitálových trzích. Jejím cílem je vysvětlit vzájemný vztah mezi počtem zmínek o společnosti ve zpravodajství a cenou a objemem obchodovaných akcií na burze. Výzkum pěti firem, které jsou obchodovány na českých burzách (AAA Auto, Fortuna, Metrostav, Orco a Philip Morris), probíhal v rozmezí tří měsíců. Pomocí výzkumu se nepodařilo potvrdit kauzální vztah mezi mediální agendou a vývojem kurzů na burze, s výjimkou období zveřejňování hospodářských výsledků. Ze studie vyplývá významný vliv dalších proměnných, které mohou vstupovat do zkoumaného vztahu a tím ho ovlivňovat. Pro další výzkum je nutné zahrnout vliv investičních strategií, které si obchodníci na burze vědomě či nevědomě volí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis concerns the relationship between agenda-setting and development of trading on the financial markets. Its aim is to explain mutual relationship between number of mentions in the coverage about the company and prices of stocks and traded volume stocks on the stock market. The research of five companies was done during three months and dealt with companies, which are traded on the Czech stock market (AAA Auto, Fortuna, Metrostav, Orco and Philip Morris). It was not possible to confirm a causal relationship between media agenda and development of the stock market from the research. There was exception during the period of announcing the financial results of previous periods. The study showed a significant effect of other variables that may enter into the examined relationship and influence it. It is necessary to include the effects of investment strategies that are used by traders (intentionally or not) for further research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kristyna_Horynova.pdfPlný text práce573,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horynova_posudek_vedouciho_.docPosudek vedoucího práce40,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Horynova_bak_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce45 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Horynova.JPGPrůběh obhajoby práce219,62 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7803

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.