Název: Giovanni Sartori a jeho dílo
Další názvy: Giovanni Sartori and his work
Autoři: Pavlíček, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Jurek, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7828
Klíčová slova: Giovanni Sartori;teorie demokracie;komparativní politologie;systémy politických stran;volební systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: Giovanni Sartori;theory of democracy;comparative political science;political paries systems;election systems
Abstrakt: Cílem práce je shrnutí nejdůležitějšího přínosu práce italského politologa Giovanni Sartoriho politické vědě a její reflexe v české politologické literatuře. Práce je rozdělena na tři logické celky podle tří nosných témat Sartoriho práce - teorie demokracie, strany a stranické systémy a ústavní inženýrství.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis is to summarize the most important contribution of Giovanni Sartori's work to political science and its reflection in Czech literature.The bachelor thesis is divided into three main parts according to three main branches of Sartori's work, namely the theory of democracy, parties and party systems and constitutional engineering.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_kompletni_23.4.2013.pdfPlný text práce301,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavli´cˇek-VED-politologie.docxPosudek vedoucího práce0 BMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Pavlicek_bp_pol_opo.pdfPosudek oponenta práce588,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martin Pavlicek.pdfPrůběh obhajoby práce341,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7828

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.