Název: Demokracie - fenomén 21. století
Další názvy: Case study of democracy in Germany
Autoři: Petrášová, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Ženíšek, Marek
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7829
Klíčová slova: demokracie;Německo;Evropská unie;vláda;parlament;socialismus;politická kultura
Klíčová slova v dalším jazyce: democracy;Germany;European union;government;parliament;socialism;political culture
Abstrakt: Práce se zabývá fungováním demokracie v Německu, co je pro ni typické a jakými se řídí pravidly. Historický vývoj od roku 1945, kdy skončila 2. světová válka, je zmíněn pro lepší pochopení souvislostí s dnešním fungováním. Důležitým mezníkem bylo rozdělení země, kdy do východní části byl aplikován socialismus. Mezi hlavní témata patří pozice prezidenta, vlády a parlamentu a jejich práva. Dále je analyzováno členství v Evropské unii a jiných mezinárodních organizacích. Politická kultura je dalším tématem, kterým se tato práce zabývá.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis was written to show how functionize democracy in Germany, what is typical for democracy and rules of democracy. First part of the thesis belongs to historical development of democracy in Germany. Connections with political history are mentioned because can explain functioning of democracy in Germany today. It describes development since 1945, when Second World War ended. Important point in history was dividing of the state. Socialism was applicated in east part of the state. The main part of the thesis describes political scene today. We can read about rights of president, government and parliament. Membership in European union and membership in other international organizations are analyzed. Political culture is interesting topic, that shows atmosphere and behavior of politicians.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska-prace.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PETRASOVA_VED_POL.docxPosudek vedoucího práce43,72 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
PETRASOVA_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce40,46 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kamila Petrasova.pdfPrůběh obhajoby práce261,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7829

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.