Název: Volební kampaň - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2002 a 2006.
Další názvy: Election campaign to the Chamber of Deputies of the Czech Republic in 2002 and 2006.
Autoři: Hossinger, Martin
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Behenský, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7835
Klíčová slova: volební kampaň;politický marketing;negativní kampaň;pozitivní kampaň;amerikanizace volební kampaně;volby
Klíčová slova v dalším jazyce: election campaign;political marketing;negative campaign;pozitive campaign;americanization of election campaign;elections
Abstrakt: Práce se zabývá volebními kampaněni do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v letech 2002 a 2006. Volební kampaň v roce 2002 se držela klasických rysů volebních kampaní, které se do této doby v České republice odehrály. Byla pozitivní a informativní Naopak v volební kampaň v roce 2006 byla revoluční. Došlo totiž k prorůstání politického marketingu do přípravy kampaní a objevil se zcela nový druh kampaně v České republice. Tou byla negativní kampaň. Ta dokázala dohnat soupeřův náskok a navíc mobilizovala voliče. V konečném důsledku v roce 2006 došlo k amerikanizaci volebních kampaní. Amerikanizace kampaní znamená, že politické strany v České republice přebraly nějaké techniky a strategie ze Spojených států amerických a aplikovaly je na parlamentní systém.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with election campaigns to the Chamber of Deputies of Parliament of Czech republic in 2002 and 2006. There are two main hypothesis. The first is that the election campaign in 2002 was positive and informative. This campaign did not use the techniques of political marketing a lot. The campaign had classic features which were typical for campaigns in the Czech republic. The second hypothesis is that the campaign in 2006 was revolutionary and innovative. The campaign used the techniques of political marketing and the new appeared kind of election campaign. It was negative campaign. Especially the negative campaign was revolutionary in election campaigns in 2006. This campaign not only helps to political party to close the gap to opponent, but even cause mobilization of voters. In addition it caused Americanization of Czech election campaigns. Americanization campaings means that the political parties in the Czech republic assumed some techniques and strategies from United states of America and applied them at the parlamentairy system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martin Hossinger - BP.pdfPlný text práce469,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hossinger_ved_BP_ros.docxPosudek vedoucího práce41 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hossinger_oponent_Behensky.docPosudek oponenta práce49 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Martin Hossinger.pdfPrůběh obhajoby práce282,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7835

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.