Title: Volební kampaň - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2002 a 2006.
Other Titles: Election campaign to the Chamber of Deputies of the Czech Republic in 2002 and 2006.
Authors: Hossinger, Martin
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Behenský, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7835
Keywords: volební kampaň;politický marketing;negativní kampaň;pozitivní kampaň;amerikanizace volební kampaně;volby
Keywords in different language: election campaign;political marketing;negative campaign;pozitive campaign;americanization of election campaign;elections
Abstract: Práce se zabývá volebními kampaněni do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v letech 2002 a 2006. Volební kampaň v roce 2002 se držela klasických rysů volebních kampaní, které se do této doby v České republice odehrály. Byla pozitivní a informativní Naopak v volební kampaň v roce 2006 byla revoluční. Došlo totiž k prorůstání politického marketingu do přípravy kampaní a objevil se zcela nový druh kampaně v České republice. Tou byla negativní kampaň. Ta dokázala dohnat soupeřův náskok a navíc mobilizovala voliče. V konečném důsledku v roce 2006 došlo k amerikanizaci volebních kampaní. Amerikanizace kampaní znamená, že politické strany v České republice přebraly nějaké techniky a strategie ze Spojených států amerických a aplikovaly je na parlamentní systém.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with election campaigns to the Chamber of Deputies of Parliament of Czech republic in 2002 and 2006. There are two main hypothesis. The first is that the election campaign in 2002 was positive and informative. This campaign did not use the techniques of political marketing a lot. The campaign had classic features which were typical for campaigns in the Czech republic. The second hypothesis is that the campaign in 2006 was revolutionary and innovative. The campaign used the techniques of political marketing and the new appeared kind of election campaign. It was negative campaign. Especially the negative campaign was revolutionary in election campaigns in 2006. This campaign not only helps to political party to close the gap to opponent, but even cause mobilization of voters. In addition it caused Americanization of Czech election campaigns. Americanization campaings means that the political parties in the Czech republic assumed some techniques and strategies from United states of America and applied them at the parlamentairy system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Hossinger - BP.pdfPlný text práce469,77 kBAdobe PDFView/Open
Hossinger_ved_BP_ros.docxPosudek vedoucího práce41 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hossinger_oponent_Behensky.docPosudek oponenta práce49 kBMicrosoft WordView/Open
Martin Hossinger.pdfPrůběh obhajoby práce282,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7835

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.