Název: Komparace konzervativních politických stran ve střední Evropě po roce 1989
Další názvy: Comparison of conservative political parties in Central Europe after 1989
Autoři: Procházková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Jurek, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7837
Klíčová slova: konzervatismus;konzervativní strany;střední Evropa
Klíčová slova v dalším jazyce: conservatism;conservative parties;central Europe
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou srovnání konzervativních politických stran ve střední Evropě po roce 1989. V úvodní kapitole charakterizuji hlavní podmínky pro tuto práci. Zabývám se tedy hlavními hdonotami konzervatismu, Neokonzervatismem a problematikou stranických rodin.Hlavní část této práce je věnována programům konzervativních politických stran ve čtyřech středoevropských zemích: Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko a Polsko. V poslední kapitole srovnávám psotoje vybraných zemí k tématům: vztah k církvi, potraty a registrované partnerství.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with the topic of comparison of conservative political parties in Central Europe after 1989. In the opening chapter I characterize the key terms for this work. Key terms means conservatism, ne-conservatism and new conservatism. The main part of this paper is devoted to the ideologies and programs of conservative political parties in four central european countries: Czech Republic, Slovak Republic, Hungary and Poland. I focus in particular their relationship to the Church , abortion, and registered partnerships.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Lucie Prochazkova.pdfPlný text práce528,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova BP - posudek vedouciho (Ptacnik).docxPosudek vedoucího práce38,97 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Prochazkova_bp_opo_pol.docxPosudek oponenta práce41,93 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Lucie Prochazkova.pdfPrůběh obhajoby práce356,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7837

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.