Název: Secesionismus a separatismus v Evropě 21. století
Další názvy: ETA and IRA, a camparison of their political practice
Autoři: Dušková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Lupták Burzová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7842
Klíčová slova: ETA;IRA;separatismus;terorismus;nacionalismus
Klíčová slova v dalším jazyce: ETA;IRA;separatism;terrorism;nationalism
Abstrakt: Porovnání ETA a IRA a jejich politické činnosti v rámci Baskicka a Severního Irska. Definice nacionalismu, terorismu, separatismu a secesionismu, dále následuje konstituční rámec pro Baskicko a správní systém Severního Irska. V další části se práce zabývá politickým prostředím doby vzniku organizací, pozicí s nimi spojených stran ve stranickém a volebním systému a nakonec jejich volební podporou. Podle těchto kategorií srovnává podobnost těchto dvou organizací.
Abstrakt v dalším jazyce: This work compares two terorist organization in point of their political practice. In the first part are defined terms nationalism, terrorism, separatism and secesionism. In second part are defined political circumstances, politically realted parties and voting support for them. In conclusion are summed recognitions about similiraties and differences in theirr political practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Katerina Duskova.pdfPlný text práce627,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duskova_ved_BP_ros.docxPosudek vedoucího práce41,48 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Duskova_opo.docPosudek oponenta práce50 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Katerina Duskova.pdfPrůběh obhajoby práce316,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7842

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.