Název: Kolektivní bezpečnost OSN s důrazem na využití práva na sebeobranu
Další názvy: The UN Collective Security with Focus on the Use of Self-defense Right
Autoři: Fiala, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Behenský, David
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7843
Klíčová slova: OSN;kolektivní bezpečnost;systém kolektivní bezpečnosti;mezinárodní právo;právo na sebeobranu;realismus;neorealismus;Organizace spojených národů;sebeobrana;mezinárodní vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: UN;collective security;collective security system;international law;self-defense right;realism;neorealism;United Nations;self-defense;international relations
Abstrakt: Cílem mé práce je stručně nastínit čtenáři pohled realistické tradice v mezinárodních vztazích na problematiku kolektivní bezpečnosti, mezinárodního práva a práva na sebeobranu, vymezit základní teoretické problémy spojené s výkonem práva na sebeobranu v systému kolektivní bezpečnosti OSN, provést aplikaci základních realistických východisek na jednotlivé případy výkonu práva na sebeobranu v případových studiích, ověřit relevanci stanovené teze a poskytnout argumenty, které mohou podpořit realistické teze o mezinárodním právu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this text was to describe the basic approaches of realism and neorealism in international relations to the problems of collective security, international law and the righ of self-defense. The aim of my bachelor thesis was also to specify basic theoretical questions about the use of self-defense right in the United Nations collective security system and to apply the basic realistic paradigm about the international law on the cases of use of self-defense in the case studies and to evaluate the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ondrej Fiala - bakalarska prace.pdfPlný text práce309,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fiala_vedouci_Behensky.docPosudek vedoucího práce44,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Fiala opo bc MVBAS.docxPosudek oponenta práce44,17 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Fiala.pdfPrůběh obhajoby práce288,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7843

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.