Title: Politické myšlení americké revoluce, a jeho odkaz v soudobé politice USA
Other Titles: The political thinking of the American Revolution and its reflection in modern-day politics of the USA
Authors: Marinčák, Michal
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7844
Keywords: Politická filozofie;USA;politické myšlení;americká revoluce;revoluce;ústava
Keywords in different language: political philosophy;USA;United States;american revolution;revolution;constitution
Abstract: Tato práce se zabývala politickým myšlením americké revoluce. Věnovala se otázce legitimity vlády na začátku boje za nezávislost, politickým sporům mezi otci zakladateli, zejména ohledně podoby vznikající federální vlády. Bylo rozebráno též filozofické pozadí této těchto snah. Práce též věnovala pozornost odkazu těchto.
Abstract in different language: This work has dealt with the topic of the American revolution and its philosophy. Throughout its course, at the beginning of the Independence War, during the Constitutional Convent and the ratification debate, there have been certain debates and arguments uncovered, regarding the nature of the ideal american government, its purpose and the legitimacy of a democratic government. The paper concludes with a brief reflection of the legacy the founding fathers have impressed upon the modern times.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BK - verze 2.pdfPlný text práce182,53 kBAdobe PDFView/Open
Marincak_ved_BP_ros.docxPosudek vedoucího práce40,59 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Marincak_opo.docxPosudek oponenta práce39,8 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Marincak.pdfPrůběh obhajoby práce254,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.