Název: Komunistické a postkomunistické strany ČR a Německa po roce 1989
Další názvy: Communist and postcommunist parties of the Czech republik and Germany after 1989
Autoři: Brochová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Kubát, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7848
Klíčová slova: antisystémová strana;transformace;marxismus-leninismus;socialismus;extremismus;stranicko-politický systém;tržní hospodářství
Klíčová slova v dalším jazyce: anti-system party;transformation;marxism-leninism;socialism;extremism;political and party system;market economy
Abstrakt: Byla provedena analýza vývoje dvou postkomunistických stran - KSČM a Die Linke, která prokázala, že současná KSČM zůstává stranou antisystémovou na rozdíl od Die Linke.
Abstrakt v dalším jazyce: A conducted analysis of the development of two post-communist parties - KSČM and Die Linke, showed that the current KSČM remains as an anti-system party oposed to Die Linke.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP VERZE K ODEVZDANI 2 8 2012 KONECNA.pdfPlný text práce394,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brochova-POL-VED-2.docxPosudek vedoucího práce40,14 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Brochova-opo.docxPosudek oponenta práce111,91 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Brochova.pdfPrůběh obhajoby práce252,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7848

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.