Název: Role Kanady ve sporu o Arktidu
Další názvy: The Role of Canada in a Dispute Concerning Arctic
Autoři: Ederová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Behenský, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7853
Klíčová slova: Kanada;Arktida;střední mocnost;suverenita;Arktická rada;mořské právo;Stephen Harper
Klíčová slova v dalším jazyce: Canada;Arctic;middle power;sovereignty;Arctic council;law of sea;Stephen Harper
Abstrakt: Kanada získala renomé střední mocnosti. Současný premiér Stephen Harper se snaží ale od této tradiční role distancovat a najít pro Kanadu novou pozici na mezinárodní scéně. Cílem této bakalářské práce je dokázat, že Kanada nadále jedná jako střední mocnost a to i přes snahy premiéra Harpera přesvědčovat o opaku. Zkoumání je provedeno na příkladu Arktidy. První část práce je zaměřena na definici znaků střední mocnosti. Kanada je v tomto směru jedinečná, tudíž je vývoj termínu představen z perspektivy zkoumané země. Druhá část je zaměřena na působení současné vlády v Arktidě, poukazuje na rozdíl mezi tím, co Harper proklamoval a tím, čeho bylo reálně dosáhnuto. Práce se také věnuje očekávané role Kanady v Arktické radě.
Abstrakt v dalším jazyce: Canada has built a reputation of a middle power. Current Prime Minister Harper distances Canada from its traditional role and seeks a new position on the international stage. The aim of this bachelor thesis is to demonstrate that Canada still acts as a middle power even though Harper asserts the opposite. The research is carried out on the case of the dispute over the Arctic. The first part of the thesis defines main features of middlepowermanship. Canada is an exceptional middle power so the emphasis is placed on development of the term from the perspective of the examined country. The second part of the thesis is focused on activities of the current government in the Arctic. The thesis focuses on the position proclaimed by Harper at the beginning of his administration and discovers what Stephen Harper managed to realize and what he moderated. Then the thesis gives attention to the Canada?s expected influence on the Arctic Council.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Role Kanady ve sporu o Arktidu.pdfPlný text práce813,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ederova_VED_MV-BAS.docxPosudek vedoucího práce41,2 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
EDEROVA_OPO_MVBAS.docPosudek oponenta práce47 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Michaela Ederova.pdfPrůběh obhajoby práce315,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7853

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.